تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم
خدمات مالی مالیاتی و بیمهReviewed by Admin on Jan 5Rating:

خدمات مالی مالیاتی و بیمهخدمات مالی
حسابداری و مدیریت مالی خدمات مالی مالیاتی و بیمه
میدانیم که همواره در طی قرون واعصار حسابداری وموازنه های مالی از جایگاه ویژه وبسیار دقیقی برخوردار بوده وهستند.حدیث از حضرت مولا علی ابن ابیطالب(ع)وارد است که میفرمایند:حسابداری وخزانه داررا از نظر مالی راضی نگهدارید.زیرا شغل بسیار حساس وپرمسئولیتی میباشد.(مدیریت های مالی همواره شامل چندین حسابدار میباشد.) خدمات مالی مالیاتی و بیمه
حسابداری ومدیریت های مالی آن چنان مورد توجه بوده ومیباشد که حتی درجریان ومدار تولیدنیز برای روندبصرفه تولید گزارشات مدیریت های مالی در نظر گرفته میشود.حتی باپیشنهادمقامات مالی مدیریت های تولید سعی میکنند به جای ایجاد تعهد دراستخدام وپرداخت هزینه های آن چنانی مدت کار را از طریق برقراری اضافه کارافزایش داده هزینه ها وتعهدات مالی کاهش قابل ملاحظه ای قبولی پیدا میکند. که قدر مسلم موجبات کاهش قیمت تمام شده وبالا رفتن قدرت ومانور تولید کننده را فراهم می آورد.
تعریف حسابدار خدمات مالی مالیاتی و بیمه
حسابداربه فردی گفته میشود که دارای تجربه های تحصیلی وشغلی لازم برای موازنه حسابها بوده واز نظر امانتداری وحفظ اسرار مورد اطمینان باشد.
تعریف مدیریت مالی خدمات مالی مالیاتی و بیمه
مدیر مالی به فردی اطلاق میشودکه همواره برکارچندنفر حسابدار نظارت ومدیریت داشته باشدوگزارشات لازم رادر مقاطعی از حسابداران دریافت نموده وخود را مسئول ملزم به برقراری بالاترین سطح درآمد باکمترین هزینه داشته مرتبا مدیریت ومافوق رادر جریان کم وکیف وضعیت مالی سازمان از نظر دارایی ها و باقی ها و اموال منقول وغیرمنقول قرارداده پشنهادات به موقع درصورت لزوم برای تزریق وام واعتبارنموده مراتب راتوجیه وهمواره با مدیریت تولید بدهی همکاری لازم را اعمال نماید.
حسابرسی
حسابرس به شخص واشخاص حقیقی وحقوقی گفته میشودکه به صورت های فردی وگروهی قبول تعهد در مقابل کار فرما اعم از حقیقی وحقوقی دولتی وشخصی نموده به محل مورد نظر کارفرما مراجعه طبق مندرجات قرارداد انجام وظیفه نماید. همان طور که از نامش پیداست مامور بررسی مجوزها ودستورالمعل ها وکنترل صحت و….مدیریت های مالی وحسابداری می باشد.
توضیح
حسابداران خبره که مجوز از وزارت امور اقتصادی ودارای دارند دارای ویژگی خاصی بوده وبیشتر مورد توجه دولت وبخش خصوصی اعم از داخلی وخارجی هستند اینان نیز معمولا” به صورت گروهی مدیریت وکار میکنند وبا سازمانهای دولتی وخصوصی قرار دارد.امضاءمینمایند لذا یه طور کلی خدمات مالی شامل (حسابداری-مدیریت مالی –حسابرسی)میباشد. خدمات مالی مالیاتی و بیمه

خدمات مالیاتی و بیمه
همان طور که از اسمش پیداست امور مالیاتی واموربیمه ای برای بیمه کارکنان ومحصولات وکالاها میباشد.
دراین زمینه این مؤسسه برخوردار از کارشناسان قوی بوده وقادراست مسائل مالیاتی وبیمه ای پیچیده را طبق قرارداد نحوشایسته ای مدیریت نموده از عهده انجام برآید که درصورت لزوم مشاوره های لازم از طریق این موسسه به صورت مجانی داده خواهدشد.خدمات مالی مالیاتی و بیمه