تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

ثبت شرکت کشتیرانی

ثبت شرکت کشتیرانی ثبت شرکت کشتیرانی ملزم به اخذ مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی میباشد. به موجب این آیین نامه، شرکت نمایندگی کشتیرانی به شخص حقوقی ایرانی دارای مجوز فعالیت از سازمان گفته می شود که از طرف مالک کشتی یا خطوط کشتیرانی یا اجاره کننده یا هر شخصی که مجاز به اداره و بهره برداری کلی یا جزئی از کشتی است ، به فعالیت های مندرج در ماده ۲ این فصل اشتغال می یابد. شرايط عمومي مديرعامل شرکت کشتیرانی: – تابعیت ایران – حداقل سن ۲۵ سال –  انجام خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم – عدم اشتغال به كار در دستگاه هاي دولتي ، مؤسسات عمومي غير دولتي و نيز شركت هايي كه بيش از پنجاه درصد از سرمايه يا سهام آنها متعلق به مراجع مزبور باشد و نداشتن سمت مشابه در ساير شرکت ها – آشنايي به زبان انگليسي. شرايط حرفه اي مديرعامل و نمایندگی  : الف- شرايط مديرعامل : مديرعامل بايد داراي مدرك تحصيلي ليسانس با چهار سال سابقه ، فوق ديپلم با شش سال و يا ديپلم با هشت سال سابقه كار مفيد اجرايي در بخش عمليات كشتيراني و يا نمايندگي كشتيراني باشد . تبصره: شرط مدرک تحصیلی برای مدیران عامل فعلی شرکت هایی که تا تصویب این آیین نامه مجوزهای  مربوطه را از سازمان دریافت نموده اند، لحاظ نمی گردد. ب- شرايط نمایندگی : مدير نمایندگی بايد داراي حداقل مدرك تحصيلي ديپلم و ۲ سال سابقه كار مفيد اجرايي در بخش عملیات کشتیرانی و یا نمایندگی کشتیرانی و آشنا به زبان انگلیسی باشد. ج : نحوه احراز شرايط: به منظور احراز سابقه كار مفيد ارائه يكي از مدارك ذيل ضروري است :...

ثبت موسسه خیریه

ثبت موسسه خیریه موسسات غیر دولتی غیرانتفاعی خیریه ای: موسساتی که هدفش سود آوری برای جامعه باشد. اهداف موسسات غیر انتفاعی وخیریه ای باید غیر سیاسی،غیر انتفاعی و عام المنفعه با مشارکت افراد خیر جهت ارائه خدمات بهزیتی براساس ضوابط و مقررات سازمان بهزیستی کشور و مورد تایید کمیسیون ماده ۲۶ بهزیستی استان مورد نظر رسیده باشد. نحوه تاسیس موسسات خیریه ای و غیر انتفاعی  -ارسال درخواست کتبی متقاضیان تاسیس موسسات خیریه و غیرانتفاعی با مشخص کردن اهدافشان و انتخاب ۵ اسم پیشنهادی موسسه جهت تایید به اداره بهزیستی شهرستان و پس از تایید نام و اهداف موسسه درمعاونت تخصصی مربوطه،پیگیری اقدامات تعیین نام موسسه از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مربوطه می باشد. -برگزاری جلسه مجمع عمومی و تکمیل فرم صورتجلسات مجمع عمومی: کلیه اعضای موسسه باید درجلسه شرکت نمایند وازاین اعضاء تعدادی کاندید شده (باید فرد باشند) اعضای موسسات به افرادی که کاندید شده اند رای می دهند واعضای اصلی و علی البدل و بازرسین براساس تعداد رای از بیشتر به کمتر مشخص می شوند. نکات مهم دررای گیری: -خود عضو موسسه می تواند به خودش رای بدهد. – فقط خود اعضای موسسات حق رای دادن دارند.(افرادغیر از موسسات حق رای دادن ندارند) سپس اعضای اصلی و علی البدل وبازرسین به تکمیل و امضای فرم صورتجلسه مجمع عمومی می پردازند. ۳- برگزاری جلسه هیئت مدیره بین اعضای اصلی موسسات خیریه: تعداد اعضا باید فرد باشد و حداقل ۳ نفر باید باشند با رای گیری و موافقت اعضای اصلی هیئت مدیره اعضا با سمتشان مشخص می شوند و فرم صورتجلسه هیئت مدیره را تکمیل و امضا می نماید. (در سه نسخه) ۴- تکمیل فرم درخواست تاسیس موسسه در دو نسخه توسط رئیس هیئت مدیره...