تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

ثبت علائم تجاری

هرچه دایره معاملات وسیع تر می شود انجام آن بهمان نسبت پیچیده تر و نیازمند مدارک قویتر می شود و موارد حقوقی از حساسیت های بیشتری برخوردار میشود روزگاری انسان معاملات پایاپای می کرد، زمانی حتی قادر به شمارش اعداد نبود ولی امروز می بینیم شرکتها وکنسرسیوم های مادر و چند ملیتی با افق های دید بالاتر از جهان کنونی، موجودیت پیدا کرده و حتی بصورت الکترونیکی سازوکار در کلیه امور پیدا کرده اند که تا حدّامکان از رفت و آمدها و حضور فیزیکی جلوگیری و صرفه جویی می شود. (لیبل، لوگو، مارک، برند، فونت) مجموعا علامت تجاری نامیده میشود. هدف از ثبت رسمی علامت تجاری تضمین نوع فرآورده یا محصول در عرف بین الملل است . بدین منظور حتی ۱۸۰ کشور درجهان کنسرسیومی تشکیل داده و عضویتی را شامل شده اند تا از دیدگاههای حقوقی، حقوق دارنده (مالک) در مقابل سوءاستفاده کنندگان محفوظ باشد و ضمن رعایت حق تقدم در تقاضا و درخواست اعم از متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی قانون در هر کشور و در بین الملل حقوق مالک را صیانت و حفاظت کرده و به حقوق بین المللی تسرّی داده حتی درصورت مشاهده هرنوع استفاده سوء بدون هیچگونه توافقی با دارنده براساس درخواست مالک برند مقامات قضایی سریعا علیه سوءاستفاده کننده اقدام به انجام پلمپ و اخذ میزان خسارت وارده در کشور و محل مربوطه و درصورت لزوم به دادگاه بین المللی نموده و شدیدا برخورد میکند. قانون گزار برای برقراری سالم حقوق مالکیت صنعتی و حفظ و حراست از آن و ایجاد فضای مطمئن کسب و کار و علاقه مندی در تولیدکنندگان که وثوق و اطمینان نسبت به سرمایه گذاری های مختلف و متعدد داشته...

رتبه بندی شرکت ها

اخذ رتبه بندی (گرید) شرکتها و تعیین صلاحیت وزارت کار: در امور رتبه بندی و تعیین صلاحیت وزارت کار مشاوره ها و هماهنگی های لازم بوسیله کارشناسان خبره برای مشتریان انجام گردیده حتی درپاره ای موارد در این زمینه ها نقل و انتقال نیز صورت گرفته و در حال حاضر برخوردار از امکانات قابل توجهی در این زمینه ها برای ارائه خوب و موثری برای متقاضیان هستیم. اشاره می نماید رتبه (گرید) در هر زمینه فعالیت میزان درجه امضاء قرارداد و مانور کارشناسی را در هر کشوری می رساند و شرکتها با داشتن رتبه بندی های متعدد قوی قادر خواهند بود پروژه های بزرگ داخلی و خارجی به طرز بسیار خوبی مدیریت و انجام دهند. وجود رتبه برای شرکتها راهگشا برای انواع فعالیت ها در داخل و خارج از کشور می باشد و حتی در عرف بین الملل از نظر حقوقی برخوردار از امتیازات قابل توجهی می باشد. تصدیع می دهد: در این مدت سعی شده همواره حق به کارفرما داده شود و موسسه به عنوان کارگزار رضایت خاطر طرف قرارداد را جذب و جلب نماید بطوریکه عزیزان مراجعه کننده خود در مقام مُبلّغ برای موسسه نسبت به سایر متقاضیان خدمت قرار گرفته اند: همچنین مدیرعامل این موسّسه طی دو دوره ۳ ساله به مدت ۶ سال ریاست هیات مدیره انجمن صنفی موسسات و شرکتهای مشاوره ای و خدماتی استان تهران را که به مدت ۲۰ سال از طریق مجوز رسمی وزارت کار در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است را عهده دار می باشد. اضافه می نماید موسسه کاردان ارقام برخوردار از کارشناسان رده بالای حقوقی و ثبتی و وکلای پایه یک دادگستری...