تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

ثبت علائم تجاری

هرچه دایره معاملات وسیع تر می شود انجام آن بهمان نسبت پیچیده تر و نیازمند مدارک قویتر می شود و موارد حقوقی از حساسیت های بیشتری برخوردار میشود روزگاری انسان معاملات پایاپای می کرد، زمانی حتی قادر به شمارش اعداد نبود ولی امروز می بینیم شرکتها وکنسرسیوم های مادر و چند...

رتبه بندی شرکت ها

اخذ رتبه بندی (گرید) شرکتها و تعیین صلاحیت وزارت کار: در امور رتبه بندی و تعیین صلاحیت وزارت کار مشاوره ها و هماهنگی های لازم بوسیله کارشناسان خبره برای مشتریان انجام گردیده حتی درپاره ای موارد در این زمینه ها نقل و انتقال نیز صورت گرفته و در حال حاضر برخوردار از...