آیا شرکت های دولتی برای شروع فعالیت خود نیاز به ثبت دارند ؟

آیا شرکت های دولتی برای شروع فعالیت خود نیاز به ثبت دارند ؟آیا شرکت های دولتی برای شروع فعالیت خود نیاز به ثبت دارند ؟
به چه شرکتی شرکت دولتی گفته می شود ؟
بنا بر ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۹ شرکت های دولتی بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولتی به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از ۵۰ % سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکت های دولتی منفرداَ یا مشترکاَ ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن ها منفرداَ یا مشترکاَ متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است و تشکیل آن ها تحت هر یک از عناوین صرفاَ با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است . همچنین تبصره ۲ قانون یاد شده تصریح می نماید شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند شرکت دولتی تلقی می گردند. مضاف براین، تبصره ۳ همان قانون اشاره دارد که شرکت های دولتی که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد. بدین معنا که شرکت هایی که در ماده ۲۰ قانون تجارت را می توان مبنای تشکیل شرکت دولتی قرار داد اما شرکت های دولتی لازم نیست خود را به شکل یکی از شرکت های تجاری در ماده ۲۰ قانون تجارت درآورد.
دولت به مانند اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در برخی از امور اقتصادی متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است . از قبیل تصدی در امور صنعتی، کشاورزی ، حمل و نقل ، بازرگانی ، مسکن و بهره برداری از طرح های مربوط به امور زیر بنایی مانند آب و خاک و شبکه های انرژی ، ارتباطات و راه که از این بابت اقتضاء دارد به صورت یکی از شرکت های تجاری در امور اقتصادی مداخله داشته باشد البته در مواردی با حفظ مالکیت دولتی ممکن است بهره برداری بخشی از دستگاه ذیربط به بخش غیر دولتی واگذار گردد که نحوه واگذاری مطابق آیین نامه است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید که ممکن است در اساسنامه شرکت های دولتی لحاظ گردد.
شرکت های دولتی تابع چه قوانینی هستند ؟
شرکت های دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آن ها ذکر نشده تابع مقررات قانون تجارت می باشند چنانچه ماده ۳۰۰ قانون تجارت تصریح می دارد :
” شرکت های دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آن ها ذکر نشده است تابع مقررات این قانون می شوند ” .
نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی ، به عهده وزیر مسؤول و وزیر امور اقتصادی و دارائی و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران معین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود . نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی ، مجازند از نظر تسریع در انجام امور شرکت ، بر اساس ضوابطی که از طرف هیأت وزیران معین خواهد شد ، قسمتی از اختیارات خود را که لازم می دانند ، جز در موارد خط مشی کلی ، افزایش یا کاهش سرمایه ، و تصویب بودجه و ترازنامه ، به وزیر وزارتخانه ای که شرکت مربوط وابسته به آن می باشد و به عنوان رئیس مجمع عمل خواهد کرد ، واگذار نمایند . تفویض اختیار ، برای دوره محدود و حداکثر تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی خواهد بود و تجدید واگذاری آن اختیار ، بلامانع است .
شرکت های دولتی از چه زمانی دارای شخصیت حقوقی می شوند و می توانند فعالیت خود را آغاز کنند ؟
به موجب ماده ۵۷۸ قانون تجارت ، موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند. علاوه بر این، ماده ۱۷ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۱ ، مقرر می دارد : کلیه موسسات دولتی و شوراهای محلی بدون نیاز به ثبت از شخصیت حقوقی برخوردارند.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
همواره آماده پاسخگویی به سوالات ثبتی شما عزیزان هستیم.
آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک ۷۷ ، واحد سوم
تلفن : ۶۶۷۰۴۶۳۰ ۰۲۱ – ۶۶۷۴۸۲۰۵ ۰۲۱ – ۶۶۷۱۳۵۹۶ ۰۲۱ – ۶۶۷۵۸۶۳۸ ۰۲۱
ایمیل: info@kardan-joozi.com
ساعات کاری: شنبه تا چهاشنبه: ۱۷:۳۰-۸:۳۰ | پنجشنبه: ۱۳:۳۰-۸:۳۰

ثبت انحلال شرکت تضامنی

ثبت انحلال شرکت تضامنیثبت انحلال شرکت تضامنی
شرکت تضامنی شرکت اشخاص است که تشکیل آن و پایان آن شرایط متفاوتی از شرکت های سرمایه دارد. برای پایان یافتن شرکت های تضامنی روش هایی وجود دارد که عبارتند از :

۱٫ بطلان شرکت
۲٫ فسخ شرکت
۳٫ انحلال شرکت
به موجب ماده ۱۳۷ قانون تجارت ، شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می شود:
۱٫ وقتی که شرکت مقصودی را که برای آت تشکیل شده بود انجام داده و یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
۲٫ زمانی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.
۳٫ در صورتی که شرکت ورشکست شود.
۴٫ در صورت تراضی تمام شرکاء.
۵٫ در صورتی که یکی از شرکاء به دلائلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید و دادگاه آن دلائل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد. ولی هر گاه دلائل منحصراً مربوط به شریک یا شرکاء معین باشد دادگاه می تواند به تقاضای سایر شرکاء به جای انحلال حکم به اخراج شریک یا شرکاء معین بدهد.
۶٫ در مورد فسخ یکی از شرکاء
۷٫ در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء
۸٫ در صورت فوت شریک و حجر یکی از شرکاء
نکته : در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت می گیرد که مدیر تصفیه کتباَ تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد .
بنابراین انحلال شرکت در شرکت های تضامنی ممکن است به صورت ارادی یا قهری باشد که اسباب آن عبارتند از :
۱٫ اسباب قانونی
سببی که قانونگذار در قانون تجارت پیش بینی نموده است هر وقت تحقق یابد شرکت خود به خود منحل می گردد.
۲٫ اسباب قضایی
وقتی که یکی از شرکاء تقاضای انحلال شرکت را بنا به دلایل قانونی از محاکم صالحه قانونی تقاضا می کند. دادگاه مراتب را رسیدگی چنانچه دلایل و مستندات را متناسب با ادعای خواهان بداند حکم مقتضی مبنی بر انحلال شرکت صادر می نماید.
۳٫ اسباب ارادی
وقتی که شرکاء با توافق یکدیگر قصد انحلال شرکت را داشته باشند و این اراده خود را طی تشریفات لازم صورتجلسه نمایند شرکت منحل شده محسوب است.
نکته : در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت می گیرد که مدیر تصفیه کتباَ تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.
انحلال شرکت تضامنی باید طبق ماده (۲۰۰ ق. ت) ناظر به مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ همان قانون و برابر نظامنامه وزارت عدلیه اعلام شود. لذا، شرکاء شرکت تضامنی مکلفند که انحلال خود را با تقدیم مدارک مقرر بدواَ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانند و سپس در ظرف ماه اول از تاریخ ثبت ، انحلال آن را به هزینه خود شرکت توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت منتشر نمایند.
مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت تضامنی به قرار ذیل است :
الف ) کلیه مدارک ثبتی شرکت
ب) مدارک شناسایی شرکا
ج ) اصل صورتجلسه انحلال که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
د) آگهی آخرین تغییرات شرکت ( در صورت وجود تغییرات )
مرکز تخصصی ثبت شرکت کاردان ، با کادری متخصص و مجرب در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت تغییرات شرکت، ثبت برند، ثبت طرح صنعتی، ثبت اختراع و .. خدمات خود را به صورت ویژه ارائه می نماید.
آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک ۷۷ ، واحد سوم
تلفن : ۶۶۷۰۴۶۳۰ ۰۲۱ – ۶۶۷۴۸۲۰۵ ۰۲۱ – ۶۶۷۱۳۵۹۶ ۰۲۱ – ۶۶۷۵۸۶۳۸ ۰۲۱
ایمیل: info@kardan-joozi.com
ساعات کاری: شنبه تا چهاشنبه: ۱۷:۳۰-۸:۳۰ | پنجشنبه: ۱۳:۳۰-۸:۳۰

اخذ رتبه ابنیه

اخذ رتبه ابنیهاخذ رتبه ابنیه
رتبه بندی یا گرید یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است که توسط معاونت برنامه ریزی و نطارت راهبردی ریاست جمهوری اتخاذ می شود.به بیانی دیگر، رتبه بندی یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است.
رتبه بندی با توجه به میزان توانایی شرکت ها بر اساس نفرات و سوابق آن ها، تجربه ی کاری و ارائه بیمه یا نامه از تامین اجتماعی مبنی بر صحت انجام قرارداد مربوطه، توان مالی محاسبه شده شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری انجام می گیرد. شرکت هایی که درخواست تشخیص صلاحیت خود را به همراه مدارک مورد نیاز به معاونت فنی و عمرانی و یا معاونت راهبردی اعلام می دارند، پس از طی مراحل بررسی و تشخیص مجوز خود را دریافت و می توانند در تمام مناقصات پیمانکاری بسته به میزان ظرفیت خالی شرکت خود شرکت نمایند.
به موجب قانون سازمان معاونت فنی و عمران استانداری ، شرکت ها به دو دسته مشاور و پیمانکار تقسیم می شوند .
رشته های پیمانکاری و مشاوران شامل موارد ذیل می باشند.
الف : رشته های پیمانکاری
ابنیه و ساختمان ، راه و ترابری ، صنعت و معدن ، تاسیسات و تجهیزات ، کشاورزی ،آب ، مرمت آثار ، باستانی ، ارتباطات ، نفت و گاز و نیرو
ب : رشته های مشاوران
گروه شهرسازی و معماری ، گروه راه و ترابری ، گروه مهندسی آب ، گروه مطالعات کشاورزی ، گروه انرژی ، گروه پست و مخابرات ، گروه صنعت ، گروه معدن ، گروه نفت و گاز و گروه تخصص های مشترک
اخذ رتبه ابنیه شامل امور مربوط به ساخت و ساز ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری ، سنگی ، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها و نظایر آن می باشد.
اخذ رتبه ابنیه برای شرکت های پیمانکار از ۱ تا ۵ و برای شرکت های مهندسی مشاور از ۱ تا ۳ می باشد.

شرایط عمومی تعیین صلاحیت و اخذ گواهی رتبه شرکت

۱- شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.(جهت اخذ رتبه ،نخستین قدم ثبت یک شرکت است)
۲- شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در رتبه مورد نظر طبق ضوابط و دستورالعمل های لازم باشد.
۳- شرکت محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام کارهای مربوطه نداشته باشد(عدم سوءپیشینه حرفه ای)
۴- هیچکدام از مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند.
۵- سابقه کار مفید و مرتبط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره موظف بر اساس جداول ۱-۷ آیین نامه ضروری می باشد.
۶- امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیازآور فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مشاوره یا طرح ساخت محاسبه گردد.
مدارک لازم اخذ گرید ابنیه به قرار ذیل است :
۱٫ ارائه تقاضای اخذ گرید ابنیه
۲٫ارائه کارت ملی و شناسنامه اعضای شرکت
۳٫ ارائه مدارک ثبتی شامل روزنامه تاسیس، اساسنامه ، اظهارنامه ، تقاضانامه شرکت
۴٫ ارائه اجاره نامه یا کپی سند مالکیت
۵٫ ارائه کد اقتصادی شرکت
۶٫ کارت پایان خدمت اعضا
۷٫ ارائه مدارک مهندسی شرکت شامل یک نفر مهندس با ۳ سال سابقه بیمه و یک نفر مهندس بدون سابقه ( میزان سابقه مهندسین شرکت در امتیاز مهندسی شرکت تاثیرگذار است ) .
۸٫ ارائه آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت
۹٫ ارائه کپی قراردادها و مفاصا حساب آن ها
یکی دیگر از خدمات ثبت شرکت کاردان ، اخذ رتبه ( گرید ) می باشد که متقاضیان اخذ / ارتقا / تمدید رتبه می توانند از طریق تماس با مشاوران متخصص و مجرب این مرکز درخواست خود را اعلام نمایند.
آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک ۷۷ ، واحد سوم
تلفن : ۶۶۷۰۴۶۳۰ ۰۲۱ – ۶۶۷۴۸۲۰۵ ۰۲۱ – ۶۶۷۱۳۵۹۶ ۰۲۱ – ۶۶۷۵۸۶۳۸ ۰۲۱
ایمیل: info@kardan-joozi.com
ساعات کاری: شنبه تا چهاشنبه: ۱۷:۳۰-۸:۳۰ | پنجشنبه: ۱۳:۳۰-۸:۳۰

ثبت شرکت در تهران

ثبت شرکت در تهرانثبت شرکت در تهران
ثبت شرکت یکی از اقدامات اساسی در راستای انجام امور تجاری، تولیدی ، خدماتی و … می باشد. درواقع، هر شرکت تجاری زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد که به ثبت رسیده باشد.
طبق ماده ی ۳ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷، ثبت تشکیلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد. لذا مرجع ثبت شرکت ها در تهران اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی که از دوایر اداره ثبت اسناد و املاک است می باشد و در خارج از تهران اداره ثبت اسناد و املاک مرکز اصلی شرکت و نقاطی که اداره یا دایره ثبت اسناد وجود نداشته باشد دفتر دادگاه محل است. در صورت اخیر باید تا سه ماه پس از تاسیس اداره یا شعبه اسناد در محل مذکور شرکت را در دفتر ثبت اسناد به ثبت رساند. ( تبصره و ماده ۲ نظامنامه قانون تجارت به وزارت عدلیه )

جهت انجام امور ثبت شرکت در تهران لازم است تمامی مراحل اداری طی شود. در ذیل ضمن بررسی انواع شرکت های قابل ثبت، به ذکر این مراحل می پردازیم.

انواع شرکت های تجاری و مدارک مورد نیاز جهت ثبت

شرکت های تجاری به انواع زیر تقسیم می شوند :
شرکت سهامی عام ، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی، شرکت نسبی ، شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیرسهامی
در میان شرکت های تجاری، بیشتر شرکت هایی که در اداره ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت می رسند شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود هستند. شرکت های با مسئولیت محدود، به دلیل اینکه تشریفات اداری چندان پیچیده ای ندارند و تعداد اعضای آن کمتر است و مسئولیت آن ها در قبال قروض و دیون برابر با سرمایه آن ها در شرکت است با اقبال عمومی بسیاری مواجه شده اند. در مقابل، شرکت های سهامی، از لحاظ اعتباری برای اخذ تسهیلات بانکی ، اخذ نمایندگی معتبر و یا شرکت در مناقصات و مزایده های سطح بالا مناسب می باشند.
در مجموع ، انتخاب نوع شرکت به موضوع فعالیت افراد ، اهداف اعضا در آینده ، میزان مسئولیت هر یک از شرکا و تعداد افراد عضو بستگی دارد.
لازم یه یادآوری است حداقل تعداد سهامداران برای ثبت شرکت ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص ۳ نفر و حداقل سرمایه لازم جهت ثبت شرکت یک میلیون ریال است.
مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص به قرار ذیل است :
۱٫ دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضای ذیل اظهارنامه توسط کلیه سهامداران ( فرم اظهارنامه در اداره ثبت شرکت ها موجود است )
۲٫ دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضای ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران ( فرم طرح اساسنامه در اداره ثبت شرکت ها موجود است )
۳٫ دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد. ( فرم صورت جلسه در اداره ثبت شرکت ها موجود است ) .
۴٫ دو نسخه صورت جلسه هیات مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. ( فرم صورتجلسه هیات مدیره در اداره ثبت شرکت ها موجود است ).
۵٫ فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
۶٫ ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت از بانکی که در حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.
تذکر : در صورتیکه مقداری از سرمایه شرکت آورده غیرنقدی باشد ( اموال منقول و غیرمنقول ) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی ست.
( منظور از تقویم نامه ، قیمت گذاری توسط کارشناس رسمی باشد )
در صورتیکه اموال منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه اصل سند مالکیت ضروری می باشد.
۷٫ ارائه مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
۱٫ دو برگ تقاضانامه ثبت
۲٫ دو نسخه اظهارنامه
۳٫ دو نسخه اساسنامه
۴٫ دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
۵٫ دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
۶٫ آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه تعیین شده
۷٫ فتوکپی شناسنامه مدیران ( در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی ضروری می باشد)
۸٫ گواهی بانک مبنی بر واریز حداقل ۳۵ % سرمایه شرکت
۹٫ ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت لزوم

موضوع فعالیت ثبت شرکت

موضوع شرکت در راس عوامل متشکله شرکت قرار دارد . اشخاص حقوقی که ثبت موضوع فعالیت آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارائه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها، به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم اداره ثبت نمایند.
جهت کسب اطلاعات از لیست موضوعات مجوزی می توانید به مقاله ” موضوعات نیازمند به اخذ مجوز ” مراجعه نمایید و یا با مشاورین ما در ثبت شرکت کاردان تماس حاصل فرمایید.

شرکت ها پس از ثبت می بایست نسبت به پلمپ دفاتر تجاری، تشکیل پرونده دارایی و پرداخت دو در هزار و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند.
در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در رابطه با ثبت شرکت در تهران ، می توانید با کارشناسان فوق حرفه ای ما در ثبت شرکت کاردان در ارتباط باشید.
آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک ۷۷ ، واحد سوم
تلفن : ۶۶۷۰۴۶۳۰ ۰۲۱ – ۶۶۷۴۸۲۰۵ ۰۲۱ – ۶۶۷۱۳۵۹۶ ۰۲۱ – ۶۶۷۵۸۶۳۸ ۰۲۱
ایمیل: info@kardan-joozi.com
ساعات کاری: شنبه تا چهاشنبه: ۱۷:۳۰-۸:۳۰ | پنجشنبه: ۱۳:۳۰-۸:۳۰

شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت پیمانکاری

شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت پیمانکاریشرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت پیمانکاری
همه چیز درباره ی قراردادهای پیمانکاری و مشخصات کلی آن:
قرارداد اجاره به دو نوع اصلی اجاره اموال و اجاره اشخاص تقسیم می شود. اجاره اشخاص نیز به دو نوع قراردادهای کارگری یا استخدامی و قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه کاری تقسیم می شود. میان مشاغل کارگری و پیمانکاری نمی توان مرز دقیقی ترسیم نمود. اما اجمالاَ می توان گفت رابطه پیمانکار و کارفرما، رابطه ای مقطعی و غیرمستمر و برای انجام کار معین است.
همچنین پیمانکار در انجام کار دارای استقلال نسبی بوده و برای کارفرما، نتیجه کار پیمانکار مهم است و اجرت نیز در ازای کار انجام شده است برخلاف کارگر که در ازای مدتی که تحت امر کارفرما بوده اجرت می گیرد.

قراردادهای پیمانکاری معمولاَ قراردادهایی پرحجم هستند . برای درک علت واقعیت ، کافیست خرید یا اجاره یک کالا با سفارش ساخت یک کالا مقایسه گردد. حجم فراوان موضوعاتی که باید در یک قرارداد پیمانکاری مورد توافق قرار گیرند، موجب کثرت جلسات مذاکره و تعدد اسناد تنظیمی شده و این مسئله را تولید می کند که کدام اسناد مبین توافق فیمابین هستند و در صورت ناسازگاری آن ها، کدام اسناد امضا شده توسط طرفین معین شود و تا حدودی از ابهامات ناشی از حجم بزرگ قرارداد کاسته شود.
موکول نمودن برخی توافقات جزئی به آینده نیز از عوارض اجتناب ناپذیر حجم توافق است. معنی موکول نمودن توافقات جزیی به آینده ، آن است که طرفین متعهد به توافق متعارف هستند و در غیر این صورت مرجع حل اختلاف جانشین مستنکف خواهد شد.
پیش بینی جواز تغییرات جزئی در سفارش کالا را نیز باید از عوارض حجم قرارداد و عدم امکان تعیین درست همه جزئیات در لحظه انعقاد عقد دانست. جواز تغییر جزئی در سفارش کالا ، پیمانکار را ملزم به تبعیت از دستورات جدید کارفرما در حین اجرای مفاد پیمان می نماید.

فعالیت های شرکت های پیمانکاری

شرکت های پیمانکاری شرکتهای هستند که در زمینه طراحی ، نظارت ، محاسبه ، مشاوره و اجرای کلیه ی امور عمرانی و پیمانکاری نفت ، گاز و پتروشیمی ، ابنیه ، تاسیسات ، برق ، فضای سبز پارک و … به فعالیت می پردازند.
از جمله این فعالیت های می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
ایجاد کلیه امورخدمات شهری و فضای سبز و کانال کشی وامور باغبانی خدمات شهری ، فعالیت های ساختمانی، اجرای پروژه های آب، شامل سد سازی، تونل سازی، پل سازی، انتقال خطوط (آب،برق،گاز)، اجرای پروژه های راه سازی شامل اتوبان ها ، بزرگراه ها ، راه های فرعی و اصلی، راه های ریلی فرودگاه ها و طراحی ، تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی ، راه و باند ، برق و نیرو ، آب و فاضلاب ، گاردریل بندی، آسفالت ریزی ،اجرای دکوراسیون های داخلی و نماهای بیرونی ساختمان با استفاده از فناوریهای نوین صنعت ساختمان و..
انواع شرکت پیمان کاری در آیین نامه معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری به ۱۱ گروه اصلی تقسیم گردیده است که عبارتند از:
۱- ساختمان
۲- راه و ترابری
۳-صنعت و معدن
۴-تاسیسات و تجهیزات
۵-کشاورزی
۶- آب
۷- مرمت آثار باستانی
۸-کاوش های زمینی
۹-ارتباطات
۱۰- نفت و گاز
۱۱- نیرو

شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت های پیمانکاری

از اقدامات اولیه جهت ثبت شرکت پیمانکاری، انتخاب قالب شرکت است . در واقع ابتدا باید تصمیم بگیرید که می خواهید شرکت سهامی خاص ثبت کنید یا شرکت با مسئولیت محدود .
لازم به توضیح است مناسب ترین گزینه برای شرکت های پیمانکاری، شرکت با سهامی خاص است. چرا که مناقصه گذاران اعتبار و ارزش بیشتری برای شرکتهای سهامی خاص قائل هستند این اعتبار و ارزش به این خاطر است که سهامداران شرکت های سهامی خاص موظف هستند ۳۵% از سرمایه اولیه شرکت خود را در بانک به نام شرکت واریز نمایند در حقیقت سرمایه شرکت سهامی خاص اظهاری نمی باشد برعکس شرکت با مسئولیت محدود. علاوه بر این ، شرکت های سهامی از لحاظ اعتباری برای اخذ تسهیلات بانکی ، اخذ نمایندگی معتبر و یا شرکت در مناقصات و مزایده های سطح بالا نیز مناسب ترند.
در ذیل به مدارک و شرایط مورد نیاز شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم.
_ شرایط ثبت شرکت سهامی خاص :
– حداقل ۳ نفر عضو+ ۲ نفر بازرس
– حداقل ۳۵ درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
– حداقل سرمایه ۱۰۰۰۰۰۰ریال
بازرسان مجاز باید دارای شرایط ذیل باشد:
۱-حسن شهرت و عدم محکومیت کیفری موثر
۲-حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های متناسب با وظایف محوله
۳-داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار مفید
۴-عدم اشتغال به نمایندگی در مجلس شورای اسلامی
افراد ممنوع الانتخاب به سمت بازرس :
طبق ماده ۱۴۷ اشخاص ذیل نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:
۱-اشخاص مذکور در ماده ی ۱۱۱ قانون تجارت(محجورین،ورشکستگان و محرومین از حقوق اجتماعی)
۲-مدیران و مدیر عامل شرکت
۳-اقرباء سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
۴-هر شخصی که خود یا همسر از اشخاص مذکور در بند ۲ موظفاَ حقوق دریافت می دارد.
_ مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص :
برای تاسیس شرکت سهامی خاص مطابق ماده ۲۰ ل. ا. ق. ت مدارک ذیل باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد:
۱- اساسنامه شرکت سهامی خاص که باید به امضای سهامداران رسیده باشد. ( دو جلد )
۲- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کم تر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.
۳- صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد. ( دو نسخه )
۴- صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. ( دو نسخه )
۵- فتوکپی برابر اصل شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
۶- تصویر کارت ملی
۷- ذکر روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
۸- ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
نکته : فرم اظهارنامه ، اساسنامه ، صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها موجود است.
_ شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود :
– وجود حداقل ۲ نفر عضو
– حداقل سرمایه ۱۰٫۰۰۰۰ ریال
-تعهد با پرداخت کل سرمایه
_ مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
– کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی اعضا
– اصل گواهی عدم سوء پیشینه
– امضای اقرارنامه
– مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
سپس نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه ( در دو نسخه ) ، اساسنامه ( در دو نسخه ) و شرکتنامه اقدام نمایید.

اخذ رتبه پیمانکاری

رتبه بندی یا گرید یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است که توسط معاونت برنامه ریزی و نطارت راهبردی ریاست جمهوری اتخاذ می شود.به بیانی دیگر،رتبه بندی یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است.
رتبه بندی شرکت ها در بخش های ذیل انجام می گیرد :
۱- رتبه بندی پیمانکاری
۲- رتبه بندی مشاوران
۳- رتبه بندی شرکت های انورماتیک
۴- رتبه بندی شرکت های EPC
۵- رتبه بندی اندوه سازان
شرکت های پیمانکاری برای شرکت در مناقصات دولتی باید دارای گواهی نامه ی صلاحیت پیمانکاری باشد .
شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات و وافراد امتیاز آور از ۱ تا ۵ رتبه بندی می شوند که ۵ پایین ترین و ۱ بالاترین رتبه محسوب می شود. برای رتبه بندی شرکت های پیمانکار ملاک اصلی تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در هیئت مدیره ی یک شرکت است.
شرایط عمومی تشخیص صلاحیت پیمانکاران حقیقی:
_تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
_نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر
_نداشتن سابقه محرومیت،محکومیت یا ممنوعیت از فعالیت های پیمانکاری
_داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت سربازی
_عضویت در سازمان اسناد
شرایط عمومی تشخیص صلاحیت پیمانکاران حقوقی :
_شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.
_نداشتن محرومیت،محکومیت یا ممنوعیت از انجام کارهای پیمانکاری
_عضویت در سازمان اسناد
_هیچکدام از شرکا یا مدیران شرکت یا موسسه دارای سهام یا عضویت در هیات مدیره شرکت های مهندسین مشاور عضو سازمان نباشند.
انجام عملیات دریافت رتبه بندی صلاحیت پیمانکاران و مشاوران، شامل اخذ، تمدید و ارتقاء آن از قسمت مربوطه معاونت محترم نظارت راهبردی ریاست جمهوری به صورت الکترونیکی با توجه به مستندات اطلاعات وارد شده در سامانه ساجات انجام می شود.
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در سامانه ی ساجات به شرح ذیل است :
برگه رتبه بندی های قبلی – فرم ۱۰۰ – اساسنامه – اظهارنامه ثبتی برای شرکت های سهامی خاص یا تقاضانامه و شرکت نامه برای شرکت های با مسئولیت محدود و تعاونی – آگهی تاسیس – آخرین صورت جلسات مربوط به آخرین تغییرات و آخرین صورت جلسه مربوط به تغییر سهام – آگهی تغییرات و یا تصمیمات انجام شده – فرم ۲۰۰ – کپی مدارک تحصیلی،شناسنامه ،کارت ملی،کارت پایان خدمت به ترتیب سمت های مدیر عامل،رئیس هیات مدیره نائب رییس،عضو،سهامدار – ارائه سوابق کاری و بیمه هر یک از اعضای هیات مدیره – فرم و قراردادهای شرکت – کپی آخرین اظهارنامه مالیاتی که توسط دارایی برابر اصل شده باشد شامل مشخصات،ترازنامه،حساب سود و زیان،جدول شماره های ۱۶،۱۵،۱۴،۱۳،۱۰،۹،۵،۶،۴
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت کاردان ، با افتخار آماده ی پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشند.
با متخصصان ثبت شرکت کاردان، با اطمینان خاطر کار را به کاردان بسپارید.
آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک ۷۷ ، واحد سوم
تلفن : ۶۶۷۰۴۶۳۰ ۰۲۱ – ۶۶۷۴۸۲۰۵ ۰۲۱ – ۶۶۷۱۳۵۹۶ ۰۲۱ – ۶۶۷۵۸۶۳۸ ۰۲۱
ایمیل: info@kardan-joozi.com
ساعات کاری: شنبه تا چهاشنبه: ۱۷:۳۰-۸:۳۰ | پنجشنبه: ۱۳:۳۰-۸:۳۰

ثبت شرکت لیزینگ

ثبت شرکت لیزینگثبت شرکت لیزینگ
لیزینگ به معنی اجاره دادن و کرایه کردن است و در عمل ویژگی اصلی آن این است که حق مالکیت مورد اجاره در دست موجر و حق استفاده از آن در اختیار مستاجر قرار دارد. شرکت های لیزینگ به صاحبان و شرکا اجازه می دهند تا حق مالکیت را در اختیار بگیرند و در مقابل، حق استفاده در اختیار مستاجر قرار بگیرد.

این گونه شرکت ها باید فعالیت خود را محدود به خرید اموال مورد درخواست مشتریان ، ارز تولید کنندگان و یا فروشندگان و واگذاری آن ها به مشتریان نمایند که این کار با اجاره و یا فروش قسطی صورت می گیرد.
بر اساس قرارداد لیزینگ ، موجر مورد اجاره را با استفاده از منابع مالی خود از فروشنده یا تولید کننده تامین کننده تامین نموده و مورد اجاره را برای مدت تعیین شده در قرارداد به صورت اجاره در اختیار مستاجر قرار می دهد. البته مستاجر اختیار دارد در پایان مدت قرارداد و پس از تسویه ، مورد اجاره را تملک نموده و یا به موجر مسترد نماید. چنانچه مستاجر در پایان مدت قرارداد خواستار تملک مورد اجاره باشد، باید مبلغی را که در ابتدای دوره با توجه به استهلاک و عمر مفید مورد اجاره به عنوان قیمت فروش یا باقیمانده یا ارزش اسقاطی مورد اجاره تعیین گردیده است، به موجر پرداخت نماید.

مزایای عملیات لیزینگ

قابلیت جایگزینی دارایی های جدید ، صرفه جویی در به کارگیری منابع مالی مستاجر ، مکان جایگزینی دارایی های جدید ، افزایش قدرت خرید افزایش تقاضا ، افزایش تولید ، افزایش اشتغال ، کاهش نرخ تورم ، تعادل قیمت ها و صرفه جوری در به کارگیری منابع مالی مستاجر و رفاه و آینده و ..

ثبت شرکت لیزینگ

شروع فعالیت شرکت لیزینگ منوط به اخذ مجوز بانک مرکزی است. لذا ثبت شرکت در اداره ثبت موکول به ارائه مجوز تاسیس صادره از بانک مرکزی می باشد.
عملیات لیزینگ در این شرکت ها ، در زمینه خرید اموال منقول و غیرمنقول توسط شرکت صورت می گیرد که واگذاری یا انتقال این اموال به متقاضیان از طریق روش های مختلف عقد اجاره و یا فروش قسطی انجام می شود.
مشتریانی که از شرکت های لیزینگ خرید می کنند ، اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده از تسهیلات شرکت لیزینگ خواهند بود. تمامی این موارد باید در اظهارنامه قید شود و سپس در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ثبت گردد.
مدارکی که می بایست تحویل بانک مرکزی گردد عبارت است از :
۱- تکمیل فرم تقاضا
۲- اساسنامه پیشنهادی شرکت که نکات ذیل نیز در آن ملحوظ شده باشد.
۳- تعریف فعالیت شرکت ، صرفاَ در قالب عملیات لیزینگ و در چهارچوب مفاد دستورالعمل نامبرده
۴- تصریح لزوم رعایت مفاد قانون تجارت ، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مربوط، دستورهای بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات ذیربط
۵- لزوم اخذ موافقت قبلی بانک مرکزی، برای هر گونه تغییر در اساسنامه شرکت .
۶- لزوم دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های مرتبط از قبیل اقتصاد ، حسابداری ، مدیریت مالی ، مدیریت بازرگانی و … حداقل سه سال سابقه فعالیت مرتبط برای مدیر عامل و اکثریت اعضای هیات مدیره شرکت.
۷- لزوم انتخاب مدیر عامل از مبان اشخاصی که صلاحیت تخصصی و فردی آنان طبق ضوابط بانک مرکزی احراز شده باشد.
۸- تعهد مدیران شرکت مبنی بر تغییر فعالیت متناسب با حدود تعیین شده برای حداقل سرمایه در ماده ۵ دستورالعمل و توقف بلادرنگ فعالیت های مرتبط با اعطاء تسهیلات جدید در صورت کاهش سرمایه شرکت به حداقل سرمایه مندرج در ماده ۵ الف .
۹- برنامه عملیاتی شرکت
۱۰- نام ، مشخصات و سابقه فعالیت موسسین با ذکر درصد مشارکت هر یک از آن ها در تامین سرمایه شرکت .
متقاضیان ثبت شرکت باید به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات را به بانک مرکزی تحویل دهد. این مدارک به قرار ذیلند :
_ اساسنامه ثبت شده
_ آگهی ثبت در در روزنامه رسمی با آخرین تغییرات آن
_ نام و مشخصات ، میزان تحصیلات ، سابقه فعالیت ، سمت های قبلی و گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت
_ اجاره نامه یا سند مالکیت محل شرکت شرکت هایی که قبل از تصویب دستورالعمل فوق به ثبت رسیده اند مکلفند برای دریافت مجوز فعالیت علاوه بر موارد مذکور ، اطلاعات و مدارک ذیل را نیز به بانک مرکزی ارسال نمایند :
_ نام و مشخصات و سابقه فعالیت دارندگان بیش از یک درصد سرمایه شرکت
_ آخرین صورت های مالی شرکت به همراه یادداشت های پیوست صورت های مالی و گزارش حسابرسی و بازرس قانونی
حداقل سرمایه برای فعالیت شرکت لیزینگ به شرح ذیل می باشد :
الف – شرکت هایی که به فعالیت در زمینه خودرو، سواری ، وانت ، مینی بوس ، کامیون های سبک ، ماشین آلات و تجهیزات راهسازی ، ماشین آلات مورد نیاز کارخانجات و امثال آن ها می پردازند حاقل ۶۰ میلیارد ریال.
ب- شرکت هایی که فعالیت در کالاهای سرمایه ای گران قیمت نظیر هواپیما ، اتوبوس، تریلی ، کامیون های سنگین ، ماشین آلات سنگین مورد نیاز کارخانجات و غیره می پردازند حاقل ۱۰۰ میلیارد ریال
ارائه راهکارهای حقوقی مناسب را از متخصصان کاردان ما در مرکز حقوقی کاردان بخواهید
” مرکز تخصصی کاردان ، پیشرو در امور ثبتی ”
آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک ۷۷ ، واحد سوم
تلفن : ۶۶۷۰۴۶۳۰ ۰۲۱ – ۶۶۷۴۸۲۰۵ ۰۲۱ – ۶۶۷۱۳۵۹۶ ۰۲۱ – ۶۶۷۵۸۶۳۸ ۰۲۱
ایمیل: info@kardan-joozi.com
ساعات کاری: شنبه تا چهاشنبه: ۱۷:۳۰-۸:۳۰ | پنجشنبه: ۱۳:۳۰-۸:۳۰

مدارک لازم جهت ثبت انواع شرکت های تجاری

مدارک لازم جهت ثبت انواع شرکت های تجاریمدارک لازم جهت ثبت انواع شرکت های تجاری
شرکت های تجاری یا شرکت بازرگانی، شرکتی است که بین دو یا چند نفر، به منظور تحصیل سود با نام مخصوص، تحت عنوان یکی از شرکت های مذکور در قانون تجارت با رعایت مقررات مربوط، تشکیل و به ثبت می رسد.

قانون تجارت ایران در ماده ی ۲۰، انواع شرکت های تجاری را احصا کرده است که در ذیل به مدارک ثبت آن ها خواهیم پرداخت.
شرکت های تجاری به موجب ماده ۲۰ قانون تجارت بر هفت قسم به شرح ذیل طبقه بندی شده اند.
شرکت های سهامی ( شرکت سهامی عام و خاص.) ؛ شرکت تضامنی ؛ شرکت با مسئولیت محدود ؛ شرکت مختلط غیر سهامی ؛ شرکت مختلط سهامی ؛ شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف
فقط شرکتی که به یکی از این انواع درآید، شرکت تجاری است و شرکت های دیگر مشمول این عنوان نمی شود. مگر آن که به فعالیت تجاری بپردازد . در این صورت شرکت تضامنی تلقی می شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت انواع شرکت های تجاری به شرح ذیل است :

۱٫ شرکت سهامی عام
مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )
۱- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
۲- دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
۳- دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
۴- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین
۵- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل ۳۵% از ۲۰ % سرمایه تعهد شده)
۶- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
۷- اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
۸-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همچنین فیش واریزی مربوطه
مرحله دوم: ( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)
۱- دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
۲- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
۳- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
۴- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت(در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد)
۵- اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانویه)
۲٫ شرکت سهامی خاص
برای تاسیس شرکت سهامی خاص، مدارک ذیل باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد:
۱- تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.
۲- تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه موجود باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
۳- ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
۴- تعیین اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی و کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین
۵- کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین(در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت
۶- در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند،ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده(در سربرگ شرکت)و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی
۷- در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برار اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی (اعم از حقیقی و حقوقی)
۸- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت (مراکز پلیس +۱۰)
۹- ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد.
۱۰- ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند.در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.در ذیل همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:
نمونه متن اقرارنامه: بازرس (بازرسین) اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
۱۱- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه
۱۲- ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه
۱۳- ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه اولیه شرکت
۳٫ شرکت با مسئولیت محدود
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود به قرار ذیل است :
۱- شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران ( ۲ برگ )
۲- تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران ( ۲ برگ )
۳- اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران ( دو جلد )
۴- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
۵- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
۶- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
۷- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
۸- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
۹- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
۱۰- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
۱۱- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
۴٫ شرکت تضامنی
مدارک لازم برای ثبت شرکت های تضامنی به قرار ذیل است :
۱- شرکتنامه تکمیل شده ( دو نسخه )
۲- تقاضانامه تکمیل شده ( دو نسخه )
۳- اساسنامه تکمیل شده ( دو نسخه )
۴- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
۵- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشند).
۶- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
۷- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
۸- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
۹- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
۵٫ شرکت نسبی
مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی به قرار ذیل است :
۱- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
۲- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
۳- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
۴- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
۵- کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشند).
۶- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
۷- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
۸- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
۹- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
۶٫ شرکت تعاونی
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی به قرار ذیل است :
۱- اساسنامه تصویب شده شرکت تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی در ۴ نسخه
۲- مجوز اداره تعاون
۳- دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در ۳ نسخه
۴- صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان در ۳ نسخه
۵- رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون در ۳ نسخه
۶- لیست اسامی و مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
۷- لیست اسامی و امضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی در ۳ نسخه
۸- صورتجلسه اولین هیات مدیره دال بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل و تعیین صاحبان امضای مجاز
۹- لیست و مشخصات اعضای هیئت مدیره،بازرسان و مدیر عامل
۱۰- صدور مجوز ثبت تعاونی توسط اداره کل یا ادارات تعاون شهرستان ذیربط
۷٫ شرکت مختلط سهامی
مدارک لازم جهت ثبت شرکت مختلط سهامی عبارتند از :
۱- یک نسخه مصدق از شرکت نامه
۲- یک نسخه مصدق از اساسنامه
۳- اسامی مدیر یا مدیران شرکت
۴- نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
۵- سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد ۴۰،۴۱،۴۴
۶- نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی .
۸٫ شرکت مختلط غیرسهامی
مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی به قرار ذیل است :
۱- دو نسخه اظهارنامه به امضای شرکا
۲- دو نسخه شرکتنامه به امضای کلیه شرکا
۳- دو نسخه اساسنامه به امضای شرکا
۴- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین به امضای کلیه شرکا ( با معرفی شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند )
۵- فتوکپی شناسنامه شرکا و پایان خدمت در صورت مشمولی
۶- اخذ مجوز از شورای مرکزی اصناف یا موافقت اصولی از وزارتخانه مربوطه در صورت نیاز
چنانچه قصد دارید شرکت خود را به ثبت برسانید، در اسرع وقت با همکاران ما در «کاردان ثبت» تماس حاصل فرمایید.
” ثبت شرکت کاردان ، پیشرو در امور ثبتی ”
آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک ۷۷ ، واحد سوم
تلفن : ۶۶۷۰۴۶۳۰ ۰۲۱ – ۶۶۷۴۸۲۰۵ ۰۲۱ – ۶۶۷۱۳۵۹۶ ۰۲۱ – ۶۶۷۵۸۶۳۸ ۰۲۱
ایمیل: info@kardan-joozi.com
ساعات کاری: شنبه تا چهاشنبه: ۱۷:۳۰-۸:۳۰ | پنجشنبه: ۱۳:۳۰-۸:۳۰

ثبت شرکت در کرج

ثبت شرکت در کرجثبت شرکت در کرج
شرکت های تجاری از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند چرا که بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را به عهده دارند. افراد می توانند با تجمع تخصص های گوناگون برای دستیابی به کسب درآمد بیشتر اقدام به ثبت شرکت کنند.

ثبت شرکت دارای روند حقوقی و قانونی خاصی است. نظر به اینکه اغلب مردم به انواع خاص از شرکت های تجاری یعنی شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص، تمایل نشان می دهند و نسبت به ثبت این نوع شرکت ها اقدام می کنند لذا در این مطلب به چگونگی ثبت این شرکت های پرکاربرد در کرج می پردازیم.
خاطر نشان می شویم چنانچه در هر یک از مراحل ثبت با مشکل و یا سوالی مواجه شدید می توانید با مشاورین مجرب ما در ثبت شرکت کاردان تماس حاصل فرمایید.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص در کرج

در صورتی که قصد دارید شرکت خود را به صورت مسئولیت محدود ثبت نمایید شرایط زیر را باید فراهم کنید :
حداقل دونفر شریک بالای ۱۸سال
حداقل سرمایه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ریال برای ثبت اولیه شرکت
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود به قرار ذیل است :
۱٫ تقاضانامه ثبت شرکت ( فرم چاپی ) ۲ برگ
۲٫ شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی ) ۲ برگ
۳٫ اساسنامه شرکت
۴٫ صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره ۲ نسخه
۵٫ فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران ( اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
۶٫ اخذ و ارائه مجوز مربوطه ( در صورت نیاز )
در صورتی که قصد دارید شرکت خود را به صورت سهامی خاص ثبت نمایید شرایط زیر را باید فراهم کنید :
شما نیازمند ۵ نفر اعضاء می باشید که ۳ نفر عضو هیئت مدیره و ۲نفر بازرس اصلی و علی البدل می باشند.
میزان سرمایه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ریال برای ثبت شرکت و واریز ۳۵% از سرمایه اولیه شرکت در بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص به قرار ذیل است :
۱٫ اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی ) ۲ برگ
۲٫ اساسنامه شرکت ۲ جلد
۳٫ صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ۲ نسخه
۴٫ صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب ۲ نسخه
۵٫ فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
۶٫ ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵ % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
۷٫ ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )
۸٫ ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد) .
۹٫ ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد ).
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
متقاضیان محترم می توانند از طریق موسسه حقوقی کاردان ثبت به عنوان مشاور و مجری در امور ثبت شرکت ها در این امر اقدام نمایند. مدارک و تقاضانامه ها توسط کارشناسان مجرب ثبت کاردان با دقت بررسی شده و چنان چه از نظر قانونی مشکلی نداشته باشند تایید شده و پس از آن مراحل ثبت شرکت از سمت متخصصان مجرب کاردان ثبت انجام می شود.
آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک ۷۷ ، واحد سوم
تلفن : ۶۶۷۰۴۶۳۰ ۰۲۱ – ۶۶۷۴۸۲۰۵ ۰۲۱ – ۶۶۷۱۳۵۹۶ ۰۲۱ – ۶۶۷۵۸۶۳۸ ۰۲۱
ایمیل: info@kardan-joozi.com
ساعات کاری: شنبه تا چهاشنبه: ۱۷:۳۰-۸:۳۰ | پنجشنبه: ۱۳:۳۰-۸:۳۰

وظایف مدیران تصفیه در کلیه شرکت های تجاری

وظایف مدیران تصفیه در کلیه شرکت های تجاریوظایف مدیران تصفیه در کلیه شرکت های تجاری
شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و باید در دنبال نام شرکت ها همه جا عبارت ” در حال تصفیه ” ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد.
تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها باید از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی شود. لازم به ذکر است انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.

به محض تعیین مدیر یا مدیران تصفیه، اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع می شود. مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند.

وظایف مدیران تصفیه

به موجب ماده ۲۰۷ وظایف مدیران تصفیه به شرح ذیل است :
۱٫ خاتمه دادن به کارهای جاری
زمانی که شرکت منحل می شود عادتاَ تمام کارهای خود را انجام نداده و اغلب کارهای نیمه تمام دارد که باید انجام شود و اگر انجام تعهدات به عهده تعویق بیفتد به ضرر شرکت خواهد بود. مدیر تصفیه باید کارهای جاری را خاتمه دهد. مثلاَ جنسی که قبلاَ سفارش داده شده باید وارد کند و اگر در گمرک است خارج نماید و در صورتی که صلاح دانست به فروش برساند.
۲٫ اجرای تعهدات
اگر شرکت تعهداتی داشته باشد مدیر تصفیه باید آن را عمل کند و اگر اشخاصی به نفع شرکت تعهداتی داشته انجام آن را بخواهد طبق ماده ۲۰۸ ” اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد “. باید دانست که مدیر تصفیه به هیچ وجه مجاز در معامله نیست مگر برای اجرای تعهدات والا همان عملیات شرکت را چندین سال ادامه نقض غرض خواهد بود.
۳٫ وصول مطالبات و جوابگوی دعاوی
مطالباتی که شرکت دارد وصول آن به عهده مدیر تصفیه است. هر گاه از پرداختن استنکاف شود مدیر تصفیه می تواند به دادگاه شکایت نموده و یا در اجرای ثبت اسناد مبادرت به صدور اجرائیه نماید ” متصدیان تصفیه حق دارند شخصاَ یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه نمایند “. بنابراین برای وصول مطالبات و یا جوابگویی اشخاصی که علیه شرکت اقامه دعوی می نمایند داشتن وکالت نامه جدید لازم نیست و مدیر تصفیه حق همه گونه اقدام را دارد ، منتهی حق اصلاح و تعیین حکم ( جز در مواردی که طبق قانون حکمیت اجباری است ) ندارند و دستور آن نسبت به شرکت هایی که شرکاء ضامن دارد به این طریق است ” متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاء ضامن به او اجازه داده باشند – مواردی که به حکم قانون حکمیت اجباری است از این قاعده مستثنی است ” و نسبت به شرکت های سهامی ماده ۲۱۲ مقرر داشته که ” مدیران تصفیه کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می باشند … محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کام لم یکن است “.
۴٫ تنظیم بیلان
مدیر تصفیه باید هر چه زودتر بیلان شرکت را تنظیم و نفع و زیان آن را معلوم و به تمام اعلام نماید تا شرکاء بدانند که نتیجه عملیات شرکت به کجا انجامیده است.
۵٫ تقسیم دارائی شرکت
آن قسمت از دارائی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت بین شرکاء تقسیم می شود ولی متصدیان تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است و هم چنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوع نمایند “. ( ماده ۲۱۱) . مدیران تصفیه نباید بدوم جهت پرداخت سهم شرکاء را به تعویق بیاندازند بلکه آن قسمت که مورد ناع است یا برای طلب احتمالی شخص ثالث موضوع می شود کنار گذارده و بقیه را موقتاَ به شرکاء بپردازند.
وظیفه دیگر مدیران، تصفیه حساب شرکاء نسبت به سهم و تعیین سهم هر یک از نفع و ضرر است. در صورتی که بین شرکاء اختلافی حاصل شود به شرحی که در ماده ۲۱۲ ذکر شده ” رفع اختلاف در تقسیم به محکمه بدایت رجوه می شود ” که قائم مقام تجارت سابق است .
نسبت به شرکت هایی که مسئولیت شرکاء محدود به سرمایه است از قبیل شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود و تعاونی ” تقسیم دارائی … بین شرکا خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاَ سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد. ( درباره شرکت های سهامی ماده ۲۲۵ اصلاحی مدت را شش ماه قرار داده است . )
هر گاه مدیر تصفیه رعایت این دستور را نماید مسئول طلب کاران شرکت بوده و طبق ماده ۲۱۶ تخلف از آن متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که به طلب خود نرسیده اند “.
پر واضح است که هیچ یک از شرکاء به سهم الشرکه غیرنقدی که در موقع ورود به شرکت داشته اند حقی نخواهد داشت بلکه غیرنقدی جزء سرمایه شرکت بوده و باید به فروش رسیده و به تمام شرکاء به نسبت سهمی که دارند داده شود.
برای این که پس از انحلال شرکت اختلافی پیش نیاید قانون مقرر داشته ” دفاتر هر شرکتی که منحل می شود با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.”
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما نماس حاصل فرمایید.
متخصصان ما در ثبت شرکت کاردان ، با سال ها تجربه ی درخشان ، به شما کمک خواهند کرد تا تصمیمات صحیح تری اتخاذ نمایید.
آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک ۷۷ ، واحد سوم
تلفن : ۶۶۷۰۴۶۳۰ ۰۲۱ – ۶۶۷۴۸۲۰۵ ۰۲۱ – ۶۶۷۱۳۵۹۶ ۰۲۱ – ۶۶۷۵۸۶۳۸ ۰۲۱
ایمیل: info@kardan-joozi.com
ساعات کاری: شنبه تا چهاشنبه: ۱۷:۳۰-۸:۳۰ | پنجشنبه: ۱۳:۳۰-۸:۳۰

ثبت شرکت در دبی

ثبت شرکت در دبیثبت شرکت در دبی
منطقه امارات متحده عربی از مشهورترین مناطق از بین چهل منطقه آزاد تجاری در زمینه راه اندازی صنایع، فن آوری و…می باشد که دلیل آن هم این است که هر بخش این منطقه برای یک نوع از فعالیت های خاص طراحی شده است. کشور کوچک ایالات متحده عربی در سالهای گذشته دارای رونق اقتصادی گسترده ای در زمینه های مختلف بوده. این کشور با جمعیت کمتر از ۵ میلیون نفر توانسته سرانه تولید ناخالص داخلی، مصرف سرانه انرژی و شاخص توسعه انسانی در سطح کشورهای پیشرفته جهان را داشته باشد.

از جمله مزایای ثبت شرکت در دبی عبارت است از :
_ معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری
_ راه اندازی کسب و کار با ماهیت بین المللی
_ دستیابی به امکانات جهانی و کسب اعتبار بین المللی
_اخذ اقامت در دبی برای صاحب شرکت، شرکا و اعضای خانواده.
_دریافت وامهای بلند مدت و کم بهره
_ امکان سرمایه گذاری مطمین در یک کشور با ثبات اقتصادی
_ داشتن حسابهای بانکی و اینترنتی بدون نیاز به ویزا
شرکتهایی که در دبی می توانند ثبت شوند:
_ شرکت تضامنی
_ شرکت با مسؤلیت محدود
_ شرکت مختلط غیر سهامی
_ شرکت محدود با سهام
_ شرکت سهامی عام
_ شرکت سهامی خاص
_ سرمایه گذاری مشترک
اداره توسعه اقتصادی در دبی مسؤلیت صدور مجوز برای شرکتهای محلی در دبی را دارد. این اداره چند دفتر برای ارائه خدمات جهت صدور مجوز دارد که دفتر اصلی آن در نزدیکی برج ساعت است. در امارات متناسب با ماهیت نهاد تجاری، یکی از مجوزهای زیر برای ثبت شرکت صادر می گردد.

مجوز تجاری برای شرکتهایی که در انواع فعالیت های تجاری فعالند.
مجوز صنعتی برای شرکتهای فعال در زمینه تولید یا هر فعالیت صنعتی.
مجوز حرفه ای برای شرکتهای خدماتی، متخصصان و صنعتگران.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در دبی

_ مدارک شناسایی کلیه اعضای شرکت ( سهامداران و کارکنان)
_ پاسپورت تمامی اعضای شرکت
_ آدرس محل فعالیت شرکت
_ ترجمه رسمی مدارک شناسایی در صورت عدم وجود پاسپورت.
_ ترجمه رسمی قبض برای تأیید آدرس ارایه شده.
ثبت شرکت در امارات متحده عربی تحت تأثیر قوانین امیرنشین محل ثبت شرکت است. در واقع قوانین ثبت شرکت در دبی به تعداد امیر نشینان این کشور متغیر است. در دبی که مهمترین امیرنشین عربی است ثبت شرکت شامل مراحل زیر است:

ارائه درخواست ثبت شرکت با میزان سرمایه شرکت و بررسی آن توسط دپارتمان محاسبات دبی.
در صورت تأیید ثبت شرکت توسط دپارتمان محاسبات امضای توافق نامه بین شرکا و دریافت رسید به عنوان رسید دولتی قابل ارائه به مشتریان مبنی بر پرداخت سرمایه شرکت.
شروع به کار شرکت و انجام امور بانکی با هماهنگی دپارتمان محاسبات.
افتتاح حساب در یکی از بانکهای دبی. ( دریافت شماره حساب حقیقی بانک، کارت تجاری از متصدی حساب حقوقی بانک، کپی از موافقنامه حقوقی بانک و فرم گشایش حساب بانکی)

در یافت حساب حقوقی بانک و دسته چک حقوقی. امضای توافق نامه مالکیت موقت و تحویل اولین قسط اجاره به مالک مربوطه
دریافت موارد زیر از تیم پذیرش

_ نسخه اصل گواهی شخصیت حقوقی
_ نسخه اصل یادداشتها و ملاقاتهای شرکت
_ مکاتبات باز نشده بانک
_ مدارک اصل سهام برای نگهداری

خدمات قابل ارائه جهت ثبت شرکت در دبی

_ افتتاح حساب بانکی در دبی
_ اجاره دفتر برای شروع فعالیت
_ تعیین هیأت مدیره و تهیه صورتجلسه هیأت مدیره
_ پرداخت هزینه های اولیه دولتی ثبت شرکت
_ ارائه دفتر مجازی ، فکس و تلفن برای شرکت.
_ آگهی ثبت شرکت
_ اقامه دعوی حقوقی در دبی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در ثبت شرکت کاردان تماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت کاردان، با بهره گیری از متخصصان کاردان و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.
با متخصصان ثبت شرکت کاردان، با اطمینان خاطر کار را به کاردان بسپارید.
آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک ۷۷ ، واحد سوم
تلفن : ۶۶۷۰۴۶۳۰ ۰۲۱ – ۶۶۷۴۸۲۰۵ ۰۲۱ – ۶۶۷۱۳۵۹۶ ۰۲۱ – ۶۶۷۵۸۶۳۸ ۰۲۱
ایمیل: info@kardan-joozi.com
ساعات کاری: شنبه تا چهاشنبه: ۱۷:۳۰-۸:۳۰ | پنجشنبه: ۱۳:۳۰-۸:۳۰