تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

تماس با ما

جزئیات تماس

به شما قول و تعهد میدهیم که با یک بار معامله با ما از دوستان ما خواهید شد.

تهران- میدان فردوسی- خیابان پارس- مقابل بیمارستان دادگستری- پلاک ۷۷ - طبقه سوم

تلفن : ۶۶۷۰۴۶۳۰ ۰۲۱ - ۶۶۷۴۸۲۰۵ ۰۲۱ - ۶۶۷۱۳۵۹۶ ۰۲۱ - ۶۶۷۵۸۶۳۸۰۲۱

ایمیل: info@kardan-joozi.com

برای ما ایمیل بفرستید