تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

رتبه بندی شرکت ها

اخذ رتبه بندی (گرید) شرکتها و تعیین صلاحیت وزارت کار: در امور رتبه بندی و تعیین صلاحیت وزارت کار مشاوره ها و هماهنگی های لازم بوسیله کارشناسان خبره برای مشتریان انجام گردیده حتی درپاره ای موارد در این زمینه ها نقل و انتقال نیز صورت گرفته و در حال حاضر برخوردار از امکانات قابل توجهی در این زمینه ها برای ارائه خوب و موثری برای متقاضیان هستیم. اشاره می نماید رتبه (گرید) در هر زمینه فعالیت میزان درجه امضاء قرارداد و مانور کارشناسی را در هر کشوری می رساند و شرکتها با داشتن رتبه بندی های متعدد قوی قادر خواهند بود پروژه های بزرگ داخلی و خارجی به طرز بسیار خوبی مدیریت و انجام دهند. وجود رتبه برای شرکتها راهگشا برای انواع فعالیت ها در داخل و خارج از کشور می باشد و حتی در عرف بین الملل از نظر حقوقی برخوردار از امتیازات قابل توجهی می باشد. تصدیع می دهد: در این مدت سعی شده همواره حق به کارفرما داده شود و موسسه به عنوان کارگزار رضایت خاطر طرف قرارداد را جذب و جلب نماید بطوریکه عزیزان مراجعه کننده خود در مقام مُبلّغ برای موسسه نسبت به سایر متقاضیان خدمت قرار گرفته اند: همچنین مدیرعامل این موسّسه طی دو دوره ۳ ساله به مدت ۶ سال ریاست هیات مدیره انجمن صنفی موسسات و شرکتهای مشاوره ای و خدماتی استان تهران را که به مدت ۲۰ سال از طریق مجوز رسمی وزارت کار در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است را عهده دار می باشد. اضافه می نماید موسسه کاردان ارقام برخوردار از کارشناسان رده بالای حقوقی و ثبتی و وکلای پایه یک دادگستری...