تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

دریافت نمایندگی شرکت خارجی در ایران

مراحل دریافت نمایندگی شرکت خارجی در ایران برای اخذ نمایندگی شرکت های خارجی به دو صورت  زیر می توان اقدام نمود : ۱-نماینده شخص حقیقی باشد. ۲- نماینده شخص حقوقی باشد . مدارک لازم جهت اخذ نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی ۱- ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نماید. پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰ ریال به حساب ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام و تکمیل فرم تعیین نام تصویر مصداق و مطابق قرارداد ثبت نمایندگی با شرکت خارجی. مدارک شناسائی شخص متقاضی . برای اشخاص حقیقی : شناسنامه و کارت ملی و نشانی سکونت قانونی برای اشخاص حقوقی : اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط و آدرس محل سکونت نماینده و محل نمایندگی. ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش‌بینی شده در قرارداد نمایندگی. تصویر اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده گزارش فعالیت‌های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی. آخرین گزارش مالی شرکت خارجی طرف نمایندگی. ارائه معرفی نامه وزارتخانه مربوطه اظهارنامه ثبت شعبه شرکت خارجی از محل اداره ثبت شرکت ها تصدیق ثبت شرکت خارجی. اختیارنامه نماینده یا نمایندگان عمده شرکت خارجی. کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می گردد پس از تأیید مرجع مربوطه و تأیید وزارت خارجه آن کشور میبایست به تأیید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تأیید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد. ۲-در صورتی که شخص حقوقی نماینده شرکت...