تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

دریافت نمایندگی شرکت خارجی در ایران

مراحل دریافت نمایندگی شرکت خارجی در ایران برای اخذ نمایندگی شرکت های خارجی به دو صورت  زیر می توان اقدام نمود : ۱-نماینده شخص حقیقی باشد. ۲- نماینده شخص حقوقی باشد . مدارک لازم جهت اخذ نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی ۱- ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نماید. پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰ ریال به حساب ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام و تکمیل فرم تعیین نام تصویر مصداق و مطابق قرارداد ثبت نمایندگی با شرکت خارجی. مدارک شناسائی شخص متقاضی . برای اشخاص حقیقی : شناسنامه و کارت ملی و نشانی سکونت قانونی برای اشخاص حقوقی : اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط و آدرس محل سکونت نماینده و محل نمایندگی. ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش‌بینی شده در قرارداد نمایندگی. تصویر اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده گزارش فعالیت‌های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی. آخرین گزارش مالی شرکت خارجی طرف نمایندگی. ارائه معرفی نامه وزارتخانه مربوطه اظهارنامه ثبت شعبه شرکت خارجی از محل اداره ثبت شرکت ها تصدیق ثبت شرکت خارجی. اختیارنامه نماینده یا نمایندگان عمده شرکت خارجی. کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می گردد پس از تأیید مرجع مربوطه و تأیید وزارت خارجه آن کشور میبایست به تأیید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تأیید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد. ۲-در صورتی که شخص حقوقی نماینده شرکت...

ثبت شرکت خارجی در ایران

روش و مراحل ثبت شرکت خارجی در ایران ثبت شرکت خارجی در داخل کشور ایران موجب رشد می گردد. همین امر باعث استقبال قانون تجارت ایران  از ورود سرمایه های خارجی شده. طبق قانون ثبت شرکت در ایران، همه شرکت ها برای برای داشتن شخصیت حقوقی شرکت خارجی، الزاما باید در ابتدا ثبت شوند و همچنین باید قبلا در کشور خود ثبت قانونی شده باشند. در برخی از کشورها شرکت هایی که شبیه به شرکت سهامی در ایران می باشند به نام limited companies (شرکتهای مسئولیت محدود) می باشند و در انگلستان به نام corporations می باشد. از سوی دیگر کشورهایی که شرکت های مذکور تابعیت آنها را دارند نیز در مورد شرکت های ایرانی همین رفتار را در پیش می گیرند. با این اوصاف  بعضی از شرکت ها هستند که قابلیت ثبت ندارند و نمی توان آن شرکت را در ایران ثبت نمود. ثبت شرکت خارجی در ایران شرکت های مدنی در برخی کشورها معروف به Partnership می باشد. شناسایی شرکت ها با مقررات معلوم و خاصی انجام می گردد تا شخصیت حقوقی آنها مشخص شود تا بتوان برای ثبت آن شرکت یا عدم ثبت آن تصمیم گیری کرد. اگر شرکتی در کشور خود به شکل غیر قانونی باشد، به هیچ عنوان نمی تواند به عنوان شرکت خارجی درایران ثبت شود. همچنین کشورهایی که با ایران رفتار متقابل ندارند یعنی شرکت های ایرانی را در کشور خود به عنوان شرکت خارجی ثبت نمی کنند نیز نمی توانند اگر شرکتی از این کشور باشد در ایران ثبت شود. مورد مهم بعدی، شناسایی شرکت های خارجی در ایران می باشد. اهمیت این کار به برای ثبت آنها می باشد که...