تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

کد اقتصادی

تعریف و شرح کد اقتصادی: فعالیت های اقتصادی به راههای مختلف در جوامع صورت می گیرد، حمایت از فعالیت کنندگان در این امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجاری) نیازمند شناخت افراد فعال در این زمینه می باشد. کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق حـَـقّه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می گردد. در کنار راهنمای ثبت شرکتها و دریافت کارت بازرگانی، لزوم اخذ شماره کد اقتصادی ملاحظه می شود به همین خاطر با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی جاری است نسبت به نگارش و ارائه راهنمای دریافت شماره اقتصادی برای کسانی که نیازمند دانستن اطلاعات مربوط می باشند اقدام شد. اشخاص واجدشرایط به اخذ شماره اقتصادی : کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید،  واردات و صادرات، مونتاژ و توزیع هر نوع کالا و مشاغل خدماتی اشتغال دارند، همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به امور ذکرشده اشتغال داشته و دارای پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند واجد شرایط اخذ شماره اقتصادی به شمار می آیند . گفتنی است احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد . مجوز فعالیت: کد اقتصادی مجوز فعالیت به سندی اطلاق می گردد که بر اساس آن فعالیت اقتصادی هر فردی از طرف یکی از مراجع ذیصلاح تایید شده باشد مانند پروانه داروخانه ها از طرف وزارت بهداشت و درمان یا کارت بازرگانی از طرف وزارت بازرگانی یا گواهی فعالیت صنعتی ( کارخانه یا کارگاه ) از طرف وزارت صنایع یا پروانه های کسب و کار صادره از...