تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

ثبت تغییرات در شرکت تعاونی

ثبت تغییرات در شرکت تعاونی شركت تعاونی شركتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی كه به منظور رفع نیازمندی های مشترك و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا ازطریق خودیاری و كمك متقابل و همكاری انان موافق اصولی كه دراین قانون مطرح است تشكیل می شود. تعداد اعضای شركت تعاونی نباید از ٧ نفر كمتر باشد. تشکیلات شرکت تعاونی سه رکن دارد: مجمع عمومی ، هیات مدیره و بازرس الف- مجمع عمومی مجمع عمومی که از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان آن ها تشکیل می شود به دو صورت عادی و فوق العاده منعقد می گردد. مجمع عمومی فوق العاده غالباَ به هنگام بروز تغییرات در شرکت تشکیل می گردد. انتخاب هیات مدیره و بازرس یا بازرسان ، رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش های مالی و تصویب بودجه سالیانه و تعیین سیاست ها و خط مشی شرکت از وظایف مجمع عادی و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش یا کاهش سرمایه ، تغییر مواد اساسنامه شرکت تعاونی در حدود قانون بخش تعاونی و با تایید وزارت تعاون ؛ تصمیم گیری در مورد عزل هیئت مدیره ؛ تصمیم گیری در مورد قبول استعفای هیئت مدیره ؛ تصمیم گیری درباره ادغام شرکت تعاونی با شرکت تعاونی دیگر ؛ انحلال شرکت تعاونی و رسیدگی و تصمیم گیری درباره گزارش بازرس یا هر یک از بازرسان درباره تخلفات هیات مدیره و مدیر عامل از اختیارات مجمع فوق العاده محسوب می شوند. ب- هیات مدیره هیات مدیره که حداقل ۳ و حداکثر ۷ نفر عضو دارد از میان اعضای شرکت ( شرکاء ) انتخاب می شوند و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده دارند. اجرای مفاد اساسنامه ، اجرای...

ثبت تعییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت پس از ثبت شرکت و شروع فعالیت ممکن است تصمیمات جدیدی در روند کاری شرکت اتفاق بیوفتد که این تصمیمات تغییرات در شرکت نامیده میشوند. تغییرات شرکت ها باید از لحاظ قانونی حتما باید ثبت شود. بنابراین برای تغییرات و اجرای تصمیم هایی که در شرکت ها اتفاق می افتد، ابتدا باید ثبت آن از لحاظ قانونی انجام شود. ثبت این تغییرات نیازمند قوانین ویژه ای می باشد که دانستن آنها میتواند انجام این فرایند را بسیار راحت کند. ثبت تمامی تغییرات شرکت ها در ایران به شکل انلاین و با ثبت در سیستم اداره ثبت شرکت ها انجام می شود. بنابراین پس از تنظیم صورتجلسه کافی است که آن را در سامانه ثبت شرکت ها وارد نمایید.  ثبت تعییرات شرکت  انواع تغییرات شرکتها بعضی از تغییرات شرکت ها فقط در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشند و بعضی دیگر فقط در صلاحیت مجمع عمومی عادی که به شکل فوق العاده تشکیل می شود، انجام خواهد شد. مواردی که مجمع عمومی فوق العاده می باشد شامل انحلال شرکت – افزایش یا کاهش سرمایه شرکت – ورود یا خروج شریک یا شرکا – تغییر نام شرکت – تغییر موضوع شرکت – تغییر آدرس شرکت – تغییر دارندگان حق امضا که حتی می توان حق امضا را تنها به یک نفر به شکل منفرد داد یا این که برعکس به تمامی شرکا داد – تبدیل سهام شرکت به بانام و بی نام – نقل و انتقال سهام ( که فقط در شرکت های سهامی خاص انجام می شود )  یا تغییر مواد اساسنامه شرکت. مواردی که نیاز به صلاحیت مجمع عمومی عادی فوق العاده دارد میتوان به...