تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

صفر تا صد مراحل تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص

صفر تا صد مراحل تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص شرکت سهامی ، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آن ها است. شرکت سهامی بر دو نوع است : سهامی عام و سهامی خاص شرکت سهامی خاص : شرکت سهامی خاص، شرکتی است که بین سه نفر یا بیشتر که معمولاَ از دوستان و آشنایان یکدیگر می باشند تشکیل شده که سرمایه آن توسط موسسین آن تامین شده و در آن پذیره نویسی و مجمع عمومی موسس وجود ندارد. در بدو تاسیس می بایست سی و پنج درصد از سرمایه شرکت توسط اعضاء در حساب مخصوصی در بانک واریز شود. مشخصات شرکت های سهامی خاص : ۱) حداقل سرمایه در این شرکت ها ، یک میلیون ریال است. ۲) تعداد سهامداران شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر می باشد. ۳) حداقل تعداد مدیران ( هیئت مدیره ) سه نفر می باشد. ۴) مبلغ اسمی هر سهم در شرکت سهامی خاص محدود نیست. ۵) سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بورس نیست. ۶) در شرکت های سهامی خاص، اوراق قرضه منتشر نمی شود. ۷) انتقال سهام در این شرکت ها ، مشروط به موافقت سایر شرکاء می باشد. چگونگی تاسیس شرکت سهامی خاص برای تاسیس شرکت سهامی خاص، لازم است اظهارنامه ای که متضمن تعهد کلیه سهام و گواهی بانکی حاکی از پرداخت حداقل سی و پنج درصد کل سهام می باشد، به همراه ضمائم ذیل به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود : ۱) اساسنامه شرکت که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد. ۲) صورتجلسه اولین مجمع عمومی مشتمل بر رسیدگی به سهام و انتخاب مدیران و...