تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

انحلال شرکت

پس از ثبت شرکت و در مدت زمان فعالیت شرکت ممکن است مواردی پیش آید که منجر میشود که شرکا تصمیم به انحلال شرکت بگیرند. یک یا چند مورد از موارد زیر میتواند از دلایل انحلال شرکت باشد: انحلال شرکت ۱-شرکت به منظور هدف خاصی تاسیس شده است ولی آن هدف اغنا نگردد و یا انجام آن غیر مقدور نباشد . ۲- درصورت ورشکستگی ۳- شرکت برای مدتی محدود تشکیل گردد و صورتجلسه تمدید به اداره ثبت شرکتها تسلیم نگردیده باشد. ۴- در صورت تصمیم شرکا در مجمع عمومی فوق العاده. ۵- در صورت تراضی تمام شرکا ۶- در صورتیکه یکی از شرکا بر اساس ادله ای از محاکم قضایی در خواست انحلال کرده باشد و آن محکمه ادله ایشان را موجه دانشته و حکم به انحلال دهد. ۷- در صورتیکه یکی از شرکا با شرط اینکه در اساسنامه اختیار انحلال به ایشان در نظر گرفته باشد درخواست فسخ نماید. ۸- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا و قید این امر در اساسنامه . در این صورت یکی از شرکا یا فردی از خارج شرکت بعنوان مدیر تصفیه به مدت ده سال انتخاب میگردد . مدارک مورد نیاز جهت انحلال عبارتند از: ۱- مدارک ثبتی شرکت ۲-مدارک شناسایی شرکا ۳- صورتجلسه انحلال که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد . انحلال نیز از طریق سامانه ثبت شرکت و سایت ثبت شرکتها قابل انجام میباشد. ابتدا مدارک مورد نیاز انحلال شرکت مطابق مدارک مذکور در فوق میباشد. زمان انحلال از زمان ارسال مدارک و امضا صورتجلسه انحلال ۱۰ الی ۱۵ روز کاری میباشد. انحلال شرکت اشتباهی که معمولا در این بین پیش می آید این...