تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

ثبت انحلال شرکت های تعاونی

ثبت انحلال شرکت های تعاونی انحلال در لغت به معنای باز شدن ،حل شدن، گشوده شدن گره ، حل شدن جسم جامد در مایع و نیز به معنی از میان رفتن و برچیده شدن یک اداره یا بنگاه ، برچیدگی است و از نظر اصطلاحی مصادیق زیادی دارد مانند انحلال عقد واحد به عقود متعدد یا انحلال مجلس. اما در این نوشتار منظور انحلال شرکت تجاری است که در خصوص انواع شرکت ها دارای شرایط مختص به خود است. ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در انحلال شرکت تعاونی تشریح می دارد : شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در مورد ذیل منحل می شوند : ۱٫ تصمیم مجمع عمومی عادی ۲٫ کاهش تعداد اعضاء ازحد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد. ۳٫ انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد. ۴٫ توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه ۵٫ عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از سه بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط. ۶٫ ورشکستگی طبق قوانین مربوط تبصره ۴ همان قانون : کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد گردد. ۷٫ در صورتی که هر تعاونی منحل گردد ، قبل از انحلال باید به تعهداتی باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری سپرده است ، عمل نماید. ( ماده ۵۶...

ویژگی های تاسیس و ثبت شرکت تعاونی

ویژگی های تاسیس و ثبت شرکت تعاونی شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و همکاری آنان ، موافق اصولی که در قانون شرکت های تعاونی مصوب ۹ / ۴/ ۱۳۵۲ مصرح است ، تشکیل می شود. با توجه به تعریف بالا شرکت های تعاونی دو هدف عمده دارند که یکی اصلی و دیگری فرعی است. الف: هدف اصلی تهیه و توزیع اجناس لازمه وسیله شرکاء و یا خرید آن وسیله شرکت به منظور فروش به اعضاء برای مصارف زندگی آن ها ، یعنی اجناسی که مورد لزوم و نیاز و مصرف می باشد یا تهیه و تولید نمایند و یا از تولید کنندگان خریداری نموده و به قیمت مناسبی در اختیار اعضاء قرار داده شود تا از فشار زندگی آن ها کاسته گردد. ب: هدف فرعی این گونه شرکت ها تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء می باشد که این مسئله هم تاکید بر کمک به اعضاء و دارندگان سهام می باشد. به این معنا که در درجه اول وسایل مورد نیاز اعضاء تهیه و به قیمت مناسبی به آن ها فروخته می شود و در مرحله بعد هم سودی که از فروش آن ها حاصل می شود متعلق به اعضاء بوده و به نسبت سرمایه بین آنان تقسیم می گردد. هنگام ثبت شرکت تعاونی به نکات زیر توجه فرمایید : – تبصره ماده ۱ قانون شرکت های تعاونی حداقل شرکاء را هفت نفر تعیین نموده، ولی عملاَ تعداد شرکای شرکت های تعاونی خیلی بیشتر راست. ذکر حداقل برای آنست که اشخاص معدودی نتوانند برای استفاده از مزایای شرکت...