تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

ثبت موسسه فرهنگی هنری

ثبت موسسه فرهنگی هنری برای آشنایی شما عزیزان با فرآیند ثبت موسسه فرهنگی هنری، توضیحات گسترده ای در مورد این موسسات و همچنین شرایط و مدارک ثبت آن ها آورده ایم. موسسه فرهنگی هنری عبارتست از هر تشکیلاتی که به وسیله افراد واجد شرایط بر اساس قانون و با شخصیت حقوقی مشخص برای فعالیت در یک یا چند زمینه فرهنگی و هنری تاسیس میشود که (اعم از موسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی) خواهد بود. بنابراین موسسه فرهنگی هنری را افراد چه با قصد انتفاع و یا بدون قصد انتفاع به منظور فعالیت در زمینه فرهنگی هنری تاسیس می نمایند. البته توجه داشته باشید که راه اندازی این قبیل موسسات نیازمند اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد. • شرایط افراد متقاضی جهت ثبت موسسات فرهنگی یا هنری : – تابعیت جمهوری اسلامی ایران – دارا بودن ۲۵سال و متاهل بودن و یا حداقل ۲۷سال برای افراد مجرد – نداشتن سوءپیشینه کیفری – محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر – انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه گواهی معافیت دائم – داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل ان به تشخیص مراجع ذیربط – داشتن حداقل ۶ماه سابقه موثر فعالیت در موسسات و مراکز فرهنگی چند منظوره (شرایط اختصاصی برای متقاضیان مراکز چند منظوره) – عدم وابستگی اعضای موسس به تشکیلات رژیم سابق و اقدام کنندگان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. – داشتن امکانات کافی مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – صلاحیت علمی و تخصصی با تجارب کافی متناسب با موضوع فعالیت(برای تقاضای مراکز تک منظوره) – برخورداری از حسن شهرت • مدارک مورد نیاز جهت ثبت موسسه به شرح ذیل می...