تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

تعریف ایزو

تعریف ایزو ایزو یا ISO که مخفف کلمات International Organization for Standardization می باشد، البته در بعضی از متون چنین پنداشته می شود که کلمه  ISO از کلمه یونانی isos  به معنای برابری گرفته شده است. به طور کلی ایزو یک سازمان غیردولتی بین المللی می باشد که از سال ۱۹۴۷ فعالیت خود را آغاز نموده است. سازمان ایزو شامل موسسه های ملی استاندارد سازی ۱۳۰ کشور بزرگ و کوچک صنعتی و درحال توسعه از سراسر کره زمین می باشد. وظیفه سازمان ایزو، توسعه استاندارد کردن و فعالیت های مرتبط در جهان به طوری است به عنوان مثال، تبادل های بین المللی کالا و خدمات، بهبود همکاری در محدوده علمی، فنی، اطلاعاتی و فعالیت های اقتضادی و حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان را می توان مطرح کرد. سازمان ایزو استانداردهای فنی و اختیاری را تهیه و تنظیم می نماید که این استاندارها  شامل تمامی موارد مربوط به تکنولوژی می باشد که باعث کمک شایانی به عرضه کالا و خدمات موثرتر، ایمن تر و بهداشتی تر می نماید. بنابراین استانداردهای ایزو، تجارت و بازرگانی بین کشورها را آسان تر می کند و در حقیقیت از مصرف کنندگان کالا و خدمات حمایت می نماید. در نهایت اقدامات ایزو که باعث موافقت نامه های بین المللی شده است در آخر به صورت استانداردهای بین المللی چاپ می گردد. تعریف ایزو فقط یک سازمان به عنوان نماینده هر کشور می تواند عضو سازمان ایزو باشد. البته کشور هایی که اقتصاد خرد دارند می توانند از عضو مشترک استفاده نمایند. سازمان بین المللی ایزو تا پایان سال ۲۰۰۱ دارای ۱۳۸ عضو که ۹۱ آنها اصلی و ۳۶ تا از آنها مکاتبه ای...