تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

ثبت موسسه آموزشی

ثبت موسسه آموزشی • تعریف موسسه: مؤسسه واحدی است که با نام و هدف معیین در مالکیت بحش عمومی و یا خصوصی یا ترکیبی از این دو قرار دارد که به فعالیت های انتفاعی و غیر انتفاعی میپردازد و طرف معامله واقع میشود . مؤسسه را واحد اقتصادی نیز میگویند موسسات به سه گروه تقسیم میشوند: ۱- طبقه بندی موسسات ازلحاظ مالکیت (موسسات بخش دولتی، بخش تعاونی، بخش خصوصی) ۲- طبقه بندی موسسات از لحاظ هدف فعالیت ۳- طبقه بندی موسسات ازلحاظ نوع فعالیت • تعریف شرکت : همیشه تعداد زیادی از افراد که هرکدام دارای توانایی های مادی ومعنوی وحتی دانش هستند میتوانند با استراک گذاری توانای هایشان به یک سود آوری حداکثری درکنار هم دست پیدا کنندکه البته این اشتراک گذاری ها باید طبق اسناد وتحت قراردادهای صورت پذیرد بدین منظور عنوان شرکت به عنوان بستری برای این اشتراک گذاری هاو شراکت ها بهترین گزینه میباشد. تفاوت شرکت وموسسه ثبت شرکت باهدف رسیدن به سود وسرمایه بیشترانجام میشود در حالی که موسسات بااهداف نامحدودومتفاوت که سود آوری وفعالیت های اقتصادی هم میتواند جزیی ازانها باشد تاسیس می شود. ثبت موسسه آموزشی اولین ومهمترین قدم در تاسیس یک موسسه آموزشی ثبت موسسه آموزشی میباشد.بنابراین، برای تاسیس موسسه اموزشی در ابتدا باید یک موسسه ثبت نمایید. موضوع فعالیت موسسات آموزشی به شرح ذیل است: ۱٫ ایجاد یا توسعه هر گونه واحد اموزش عالی یا موسسه تحقیقاتی تاسیس آموزشگاه های عالی آزاد وبرگزاری دوره های تخصصی وکاربری کوتاه مدت برای دوره های کنکور کاردانی،کارشناسی ناپیوسته ،کارشناسی ارشدودکتری. ۲٫ انجام تحقیقات علمی در سطح ملی وبین المللی با همکاری محققان ومتخصصان وهمکاری با نهادهای اجرایی علمی وپژوهشی در زمینه ارزیابی و...