تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی شرکت

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی شرکت پس از ثبت شرکت ، شرکت دو ماه از تاریخ ثبت فرصت دارد تا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی از حوزه مالیاتی مربوط به خود اقدام نماید. یادآوری می گردد که : – بدون تشکیل پرونده مالیاتی، شرکت نمی تواند در پایان سال مالی، اظهارنامه فعالیت یا عدم فعالیت خود را به اداره دارایی تحویل دهد . – بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی توان جهت اخذ کد اقتصادی اقدام نمود. – حتی در صورتی که شرکت فعالیتی هم ندارد باز هم موظف است تشکیل پرونده دهد .لذا،هر شرکت پس از ثبت می بایست به نزدیک ترین اداره مالیاتی مربوط به شرکت مراجعه نموده و جهت تعیین حوزه ی مالیاتی اقدام نماید. مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی شرکت : اصل و تصویر اساسنامه شرکت اصل و تصویر شرکتنامه اصل و تصویر اظهارنامه ثبت شرکت ها اصل و تصویر آگهی تاسیس اصل و تصویر روزنامه رسمی تکمیل ذفترچه ثبت نام مشخصات شناسایی شرکت مدارک شناسایی تمامی اعضای هیات مدیره ( شناسنامه و کارت ملی ) اصل و تصویر آگهی تغیرات کپی فیش تلفن محل شرکت کپی سند مالکیت یا اجاره نامه به نام شرکت اصل فیش واریز دو در هزار مبلغ سرمایه اولیه شرکت اصل گواهی امضای صاحبان امضای مجاز تایید شده در دفترخانه اسناد رسمی نکته : – طبق قانون آدرس شرکت می بایست آدرسی واقعی بوده و ملک مورد نظر اداری یا تجاری باشد.در غیر این صورت شرکت متخلف محسوب گردیده و قابلیت اخذ کد اقتصادی و تعیین حوزه مالیاتی را نخواهد داشت. حتی در بعضی از حوزه های مالیاتی جهت بررسی واقعی بودن آدرس اعلامی که...