تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

ثبت شرکت هلدینگ

ثبت شرکت هلدینگ شرکت هلدینگ،شرکتی سهامی است که مالک سهام شرکت دیگری است .یعنی، سهام شرکت هلدینگ در برابر شرکت دیگر (زیر مجموعه) بیش از ۵۰% می باشد. هلدینگ ها چهار نوع هستند که عبارتند از: ۱-هلدینگ های کالایی یعنی همه شرکت های آن یک نوع کالا را تولید می کنند. ۲-هلدینگ هایی که از یک شرکت بزرگ ایجاد شده اند. ۳-هلدینگ های زنجیره تامین یعنی همه شرکت های آن در راستای نیل به یک هدف مشترک فعالیت های گوناگون دارند. ۴-هلدینگ مختلط یعنی از شرکت هایی با فعالیت های مختلف ایجاد شده است. مراحل دریافت مجوز برای ثبت شرکت هلدینگ: الف)شروط دریافت موافقت اصولی با ثبت شرکت متقاضی ابتدا باید درخواست خود را طبق فرم ” تقاضای صدور مجوز تأسیس شرکت مادر” به همراه فرم ” پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیأت مدیره نهاد مالی” تکمیل شده توسط اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل پیشنهادی برای مدیریت نظارت بر  نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار ارسال  کند. سازمان پس از بررسی مدارک اگر کامل باشند و شرایط لازم احراز گردد، موافقت اصولی خود را با تأسیس شرکت ابلاغ می کند. مدارک لازم  برای ثبت شرکت هلدینگ: ۱-آگهی تاسیس شرکت اصلی ۲-نامه نمایندگی صادر شده از شرکت مادر جهت ثبت شرکت هلدینگ ۳-مدارک شناسایی شامل کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه اعضای هیات مدیره شرکت هلدینگ ۴-مدارک شناسایی شامل کارت ملی و شناسنامه اعضای هیات مدیره شرکت هلدینگ ۵-گواهی عدم سوء پیشینه برای نماینده شرکت مادر و بقیه اعضای هیات مدیره و بازرسین شرکت مراحل ثبت شرکت هلدینگ به شرح ذیل می باشد: ۱-تکمیل فرم تقاضای تبدیل به شرکت هلدینگ ۲-تکمیل پرسشنامه مشخصات داوطلب...