تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

صفر تا صد تشکیل و ثبت شرکت بامسئولیت محدود

صفر تا صد تشکیل و ثبت شرکت بامسئولیت محدود شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت.( ماده ۹۴ ق.ت ) توجه داشته باشید که فقط در شرکت های سهامی و تعاونی است که سرمایه شرکاء به صورت قطعاتی به نام سهم در می آید. در شرکت مختلط سهامی نیز فقط سرمایه برخی از شرکاء به صورت قطعات سهم درمی آید. در بقیه شرکت ها، سرمایه به هیچ وجه به صورت قطعات سهم در نمی آید. ( ماده ۱ ل. ا. ق. ت و ماده ۱۶۲ ق. ت) اوصاف اساسی شرکت بامسئولیت محدود ۱٫ در این شرکت هر شریک فقط به میزان سهم الشرکه اش در قبال کلیه دیون شرکت مسئول است. بنابراین برای سرمایه گذاران قالب مطمئنی است، اما برای معامله کنندگان با شرکت مطمئن نمی باشد. ۲٫ برای تاسیس آن حداقل سرمایه ای تعیین نشده است. با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد. ۳٫ شیوه های اداره آن از شرکت های تضامنی و نسبی کامل تر است، اما به کاملی شرکت های سهامی و تعاونی نمی باشد. از همین رو این قالب برای تشکیل شرکت هایی با تعداد زیادی از شرکاء مناسب نیست. ۴٫ در تصمیم گیری برای اداره این شرکت ، رای اکثریت ملاک است ، اما نحوه حصول این اکثریت ، به آسانی حصول اکثریت در شرکت های سهامی نیست ، چرا که در برخی از موارد ،...

ویژگی های شرکت بامسئولیت محدود

ویژگی های شرکت بامسئولیت محدود طبق ماده ۹۴ قانون تجارت، شرکت بامسئولیت اینگونه تعرف شده است : شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است “. شرکت بامسئولیت محدود از یک جهت شباهت به شرکت سهامی خاص دارد وجه تشابه آن است که شرکاء به هیچ وجه مسئولیتی غیر از آنچه که به عنوان سرمایه پرداخته اند ندارند و از جهتی شباهت به شرکت تضامنی دارد ، از آن جهت که جزء سرمایه آن سهم الشرکه می باشد. به موجب ماده ۹۵ قانون تجارت که مقرر می دارد : ” در اسم شرکت باید عبارت ( بامسئولیت محدود ) قید شود”. مثلاَ شرکت بامسئولیت محدود …. و اگر این جمله ذکر نشود شرکت مزبور در برابر اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. همچنین اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده است، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را خواهد داشت . ویژگی های این شرکت بدین قرار است : ۱- همانگونه که از عنوان شرکت نیز برمی آید مسئولیت شرکا در برابر طلبکاران شرکت، به هرآنچه که به عنوان سرمایه به شرکت آورده اند محدود می گردد. به عبارت روشن تر، طلبکاران شرکت برای وصول مطالبات خویش از شرکت، تنها به سرمایه شرکت متکی هستند و شرکا در برابر آنان مسئولیتی ندارند. کاملاَ روشن است که این نوع شرکت، موجب تشویق سرمایه گذاری است و...