تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

تمدید علامت تجاری

تمدید علامت تجاری : پس از اتمام مدت ۱۰ ساله اعتبار برند تجاری، در صورت تمایل باید اقدام به تمدید آن نمایید. توجه داشته باشید که فرایند تمدید علامت تجاری بسیار تخصصی و نیازمند داشتن تجربه و مهارت لازم می باشد. مدارک لازم جهت تمدید علامت تجاری: برای اشخاص حقیقی : – کپی شناسنامه و کارت ملی مالک علامت – ارائه اصل یا کپی تصدیق ثبت شده برای اشخاص حقوقی : ارائه روزنامه آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره (دارندگان حق امضا ) کپی شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضا ارائه اصل یا کپی تصدیق ثبت شده مراحل تمدید علامت تجارتی : علامت ثبت شده ظرف مدت ۱۰ سال تمام شمسی از تاریخ صدور تصدیق ثبت دارای اعتبار قانونی است و صاحب علامت در صورت تمایل به ادامه استفاده از علامت ثبت شده حداکثر تا ۶ ماه پس از اتمام ده سال اعتبار قانونی می تواند تقاضای تجدید علامت تجارتی را نماید در غیر این صورت علامت مذکور ابطال و از حمایت قانونی بهره مند نخواهد بود. روش تمدید علامت تجاری: – متقاضی تقاضانامه ای بشرح نمونه پیوستی و اظهارنامه ثبت علامت تجارتی تکمیل شده مربوط به تجدید علامت به انضمام گواهی تجدید ثبت علامت خریداری شد از دایره فروش اوراق بهادار را به مسئول اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید. – مسئول اداره دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور را صادر و مدارک ابرازی را جهت ضمیمه شدن به پرونده به بایگانی ارسال و کارشناس را تعیین می نماید. – کارشناس پس از وصول مدارک ابرازی پیش نویس آگهی تجدید ثبت علامت تجارتی را تهیه و متقاضی جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری هدایت و وفق روش توضیح داده...