تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

طرح هاي توجیهی

طرح هاي توجیهی تعریف: طرح عبارتست از مجموعه اقلام (مجوززمین،ساختمان،تاسیسات ،تجهیزات ،مواد اولیه،ماشین آلات وسرمایه گذاری) که بایستی دارای سلسله مراتب نزدیک و استاندارد و هماهنگ بوده و باروری و توجیه فنی و مالی و اقتصادی را داشته باشد.البته ممکن است طرحی صنعتی و کشاورزی و دایمی نباشد که نیاز به مدارک بالا داشته باشد و فقط جنبه های معرفی یک یا چند فعالیت اداری و یا تشریح بازدهی و بطور کلی طراح کلیدی است که راه کار را مجری نشان میدهد و آیتم های راهبردی را بیان و مورد بررسی و تحقیق قرار داده هدف و جهت و برآورد هزینه و رشد سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی و هماهنگی های اجرائی را در فازهای مختلف در طول زمانی حساب شده بیان و برآورد مینماید....