تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

ثبت اختراع

ثبت اختراع اختراع نتیجه ایده و تفکر یک شخص یا اشخاصی است که برای اولین بار اول فرآیند یا فرآورده‌ای خاص و منحصر به‌ افراد ارائه می‌دهد و راه‌ حلی برای رفع مشکل یک حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و … پیدا می‌کند آن را حل می‌نماید. اختراعی را می‌توان ثبت کرد که دارای ابتکار جدید و کاربرد صنعتی باشد .ابتکار و خلاقیت جدید به این معنا است که هر آنچه در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت در زمینه ذکرشده، معلوم و واضح نباشد و از دیدگاه صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در شاخه‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. در بحث ثبت اختراع منظور ما از واژه صنعت، معنای گسترده آن می‌باشد و شامل مواردی از جمله کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می‌باشد. گواهینامه اختراع چیست؟ باید بدانید که گواهینامه اختراع ، سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای پشتیبانی از اختراع صادر می‌کند و دارنده آن می‌تواند از حقوق انحصاری بهره‌مند شود. مالکیت فکری به مالکیتی گفته می‌شود که حاصل فکر باشد . مالکیت فیزیکی مثل صندلی، خانه و… دارایی‌های قابل‌لمس به شمار می‌آیند، اما یک موزیک، فیلم ، طرح صنعتی و یا اختراع، از جنس فکر هستند و قابل‌لمس نیستند اما در اجسام قابل‌لمس پدید می‌آید اما چیزی که به وجود آمده است یک امر غیر محسوس است و به این خاطر مالکیت یا دارایی فکری نامیده می‌شود. درواقع مالکیت فکری محصول ذهن است که این محصول ذهن می‌تواند تحت حمایت و پوشش یک فرد یا موسسه درآید. شخص دارنده مالکیت فکری می‌تواند محصول فکری خود را آزادانه در اختیار همه بگذارد یا اینکه آن را کنترل...