تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

ثبت شرکت خارجی در ایران

روش و مراحل ثبت شرکت خارجی در ایران ثبت شرکت خارجی در داخل کشور ایران موجب رشد می گردد. همین امر باعث استقبال قانون تجارت ایران  از ورود سرمایه های خارجی شده. طبق قانون ثبت شرکت در ایران، همه شرکت ها برای برای داشتن شخصیت حقوقی شرکت خارجی، الزاما باید در ابتدا ثبت شوند و همچنین باید قبلا در کشور خود ثبت قانونی شده باشند. در برخی از کشورها شرکت هایی که شبیه به شرکت سهامی در ایران می باشند به نام limited companies (شرکتهای مسئولیت محدود) می باشند و در انگلستان به نام corporations می باشد. از سوی دیگر کشورهایی که شرکت های مذکور تابعیت آنها را دارند نیز در مورد شرکت های ایرانی همین رفتار را در پیش می گیرند. با این اوصاف  بعضی از شرکت ها هستند که قابلیت ثبت ندارند و نمی توان آن شرکت را در ایران ثبت نمود. ثبت شرکت خارجی در ایران شرکت های مدنی در برخی کشورها معروف به Partnership می باشد. شناسایی شرکت ها با مقررات معلوم و خاصی انجام می گردد تا شخصیت حقوقی آنها مشخص شود تا بتوان برای ثبت آن شرکت یا عدم ثبت آن تصمیم گیری کرد. اگر شرکتی در کشور خود به شکل غیر قانونی باشد، به هیچ عنوان نمی تواند به عنوان شرکت خارجی درایران ثبت شود. همچنین کشورهایی که با ایران رفتار متقابل ندارند یعنی شرکت های ایرانی را در کشور خود به عنوان شرکت خارجی ثبت نمی کنند نیز نمی توانند اگر شرکتی از این کشور باشد در ایران ثبت شود. مورد مهم بعدی، شناسایی شرکت های خارجی در ایران می باشد. اهمیت این کار به برای ثبت آنها می باشد که...