تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

ثبت شرکت سهامی خاص

 شرکت سهامی خاص شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است. اینگونه شرکتها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند. سرمایه شرکت در زمان تاسیس نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد. سهم در شرکتهای سهامی خاص ممکن است بانام یا بی نام یا ترکیبی از بانام و بی نام باشد و شرکت از حداقل سه نفر سهامدار بالای ۱۸ سال و ۲ نفر بازرس که هیچ نسبتی با اعضای هیئت مدیره نداشته باشند، تشکیل می گردد. ثبت شرکت سهامی خاص مدارک تاسیس شرکت سهامی خاص ۱٫ کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضای هیئت مدیره و بازرسین برابر اصل شده(در دفترخانه اسناد رسمی) ۲٫ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری اعضای هئیت مدیره و مدیرعامل توجه ۱ : در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه ترجمه رسمی پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیار نامه وکیل سهامدار خارجی (اعم از حقیقی و حقوقی) توجه ۲: در صورتیکه اعضای هیئت مدیره یا سهامداران شرکت اشخاص حقوقی باشند، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه نمایندگی (احکام) در سربرگ شخص حقوقی و همچنین فتوکپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده شخص حقوقی و نیز گواهی عدم سوء پیشینه کیفری. ثبت شرکت سهامی...