تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام   شرکت سهامی عام برای انجام پروژه های بزرگ عمرانی صنعتی كشاورزی وجود شركتهای بزرگ لازم و ضروری است که موسسین آنها قسمی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می نمایند، موسسین یا مدیران با اداره شركت سرمایه حاصله را در جریان گردش صحیح اقتصادی قرار می دهنداینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند. سرمایه شرکت در زمان تاسیس نباید از پنج میلیون ریال کمتر باشدو موسسین اقلا بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس در یکی از بانکها سپرده گذارد. سپس اظهارنامه أی به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت وطرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاءکلیه موسسین رسیده باشد درتهران به اداره ثبت شرکتها ودرشهرستانها به دایره ثبت شرکتها ودرنقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم ورسید دریافت کنند مدارك لازم جهت كسب اجازه پذیره نویسی شركت در شرف تاسیس سهام عام از مرجع ثبت شركتها ۱٫ دو نسخه طرح اظهارنامه شركت سهامی عام ۲٫ دو نسخه طرح اساسنامه شركت سهامی عام ۳٫ دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی ۴٫ گواهی بانكی مبنی بر واریز حداقل ٣٥% سرمایه تعهد شده توسط موسسین ۵٫ فتوكپی شناسنامه موسسین ثبت شرکت سهامی...

تعریف و انواع شرکت

تعریف و انواع شرکت شرکت چیست: یک انجمن یا بنگاه تجاری و یا یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا ترکیبی از هر دوی آنها است. بنا بر تعریف قانون مدنی، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه، ولی این تعریف در برگیرنده مشاعات نیز می‌باشد. بنابر مفهومی که از قانون تجارت استنباط می‌شود، شرکت، قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا سود حاصل از سرمایه را تقسیم می‌کنند. شرکت‌ها در قوانین ایران شخصیت حقوقی دارند. تعریف و انواع شرکت انواع شرکتهای تجارتی: در اقسام مختلف شرکتها و قواعد راجع به آنها شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است: ۱- شرکت سهامی ۲- شرکت با مسئولیت محدود ۳- شرکت تضامنی ۴- شرکت مختلط غیر سهامی ۵- شرکت مختلط سهامی ۶- شرکت نسبی ۷- شرکت تعاونی تولید و توزیع ومصرف. تعریف و انواع...