تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

ثبت شرکت دارویی

ثبت شرکت دارویی : جهت اخذ جواز و ثبت شرکت دارویی برگه استعلام از وزارت بهداشت صادر میشود و منقاضی حتماَ بعد از تعیین نام در اداره ثبت شرکت ها و اقدام برای ثبت شرکت دارویی با مراجعه به وزارت بهداشت و طی مراحل قانونی اخذ مجوز فعالیت در این حوزه نسبت به صدور آگهی تاسیس شرکت خود اقدام کنید .صدور مجوز فعالیت و ثبت شرکت دارویی و شرکت پخش منوط به احراز شرایط مندرج در آیین نامه و تصویب کمیسیون قانونی ماده ۲۰ است.نحوه ی اولویت بندی متقاضیان ثبت شرکت دارویی پخش استانی به این شکل است که در اعطای مجوز شرکت پخش استانی در شرایط یکسان اولویت با شرکت های تعاونی داروسازی خواهد بود و در صورت وجود چند متقاضی واجد شرایط اولویت بررسی بر اساس تقدم تاریخ ثبت درخواست می باشد.بدیهی است مطابق ماده ۱۰ آیین نامه،ثبت درخواست صرفاَ با ارایه ی کلیه ی مدارک لازم برای اخذ موافقت اصولی انجام خواهد پذیرفت. ثبت شرکت دارویی را می توان به دو روش انجام داد که هر یک شرایط و مدارک مورد نیاز مربوط به نوع شرکت خاص خود را میخواهد ۱- ثبت شرکت دارویی تحت عنوان شرکت سهامی خاص ۲- ثبت شرکت دارویی تحت عنوان شرکت با مسئولیت محدود شرکتهای دارویی از لحاظ نوع فعالیت و توزیع دارو به شرح زیر تقسیم میشوند: مؤسسات دارویی : شرکت تولیدکننده ، واردکننده و شرکتهای فوریتی واردات دارو که دارای مجوز فعالیت رسمی هستند و صلاحیت آنها مطابق قانون به تأیید رسیده است را موسسه دارویی گویند. شرکت پخش سراسری : شرکتی که موضوع فعالیت آن در اساسنامه توزیع دارو قید شده است و با کسب مجوز‌های لازم ،...