تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

ثبت شرکت مهندسی

ثبت شرکت مهندسی   بنا به دلایل متعدد امروزه ، تمایل اشخاص حقیقی به انجام فعالیت های مهندسی ، در پناه شخصیت فرضی شرکت های تجاری افزایش یافته است و بلکه در مورد فعالیت های بزرگ به یک ضرورت تبدیل شده است. نانویس نماند از این رو مطالعه راجع به شرکت های مهندسی ، از اقدامات اولیه برای راه اندازی این شرکت می باشد. نظر به اهمیت موضوع، در این نوشتار ، ضمن توضیح راجع به مهندسی و شاخه های آن ، به چگونگی ثبت این شرکت ها پرداخته ایم. مهندسی و شاخه های آن مهندسی، توانایی انسان در انتخاب ، طراحی ، برنامه ریزی راهبری، نوآوری، دوباره سازی، راهبرد و نگاهداری دستگاه ها، ابزارها و …است که با پشتوانه ای از دانایی از علوم تجربی ، انسانی و اجتماعی و با حفظ و رعایت اصول اخلاقی عرفی و اخلاق حرفه ای در راستای حفظ سرمایه ای ،حفظ محیط زیست ، حقوق و منافع بشر انجام می گیرد. مهندسی یک اصل گسترده میباشد که شاخه های زیادی دارد، در زیر به ۵ شاخه مهم مهندسی اشاره می نماییم: ۱- مهندسی شیمی :کاربرد شیمی، زیست شناسی و اصول مهندسی برای انجام فرایندهای شیمیایی در مقیاس تجاری، مثل اصطلاح پتروشیمی ۲- مهندسی عمران: طراحی و ساخت کارهای اختصاصی و عمومی مثل زیرساختها، (پل ها، سدها، ساختمانها) ۳- مهندسی برق : طراحی و بررسی سیستم های الکتریسیته و الکترونیک مثل مدارهای الکتریسیته ۴- مهندسی مکانیک : طراحی سیستم های فیزیکی و مکانیکی مثل :سیستم های قدرت و انرژی، محصولات فضاپیما، سیستم های اسلحه ۵- مهندسی کشاورزی :ا ین شاخه تلفیقی از کاربرد سایر علوم مهندسی در مدیریت، برنامه ریزی و نواوری، طراحی...