تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

ثبت شرکت نسبی

شرح و تعریف شرکت نسبی ثبت شرکت نسبی شرکت نسبی به دسته ای از شرکت ها که برای امور تجاری، با نام مخصوص با حداقل تعداد ۲ نفر تشکیل می شود که مسئولیت هر کدام از شریک ها به میزان سرمایه ای است که در شرکت به اشتراک گذاشته اند، گفته میشود. ثبت شرکت نسبی و تضامنی بسیار شبیه به هم هستند اما تفاوت های بسیار کوچکی نیز دارند. بطور مثال در یک شرکت تضامنی، شرکا در مقابل طلبکاران متضامناً مسئول پرداخت قرض ها و دین های شرکت هستند، در صورتی که در یک شرکت نسبی، طبق قانون، اگر دارایی شرکت برای بدهی های شرکت کافی نباشد، هر کدام از شریک ها فقط به اندازه سرمایه آورده خود در شرکت نسبی، مسئول پرداخت قروض می باشد. به عنوان مثال در ثبت شرکت نسبی که با ۴ نفر عضو ثبت و تشکیل می شود ممکن است سرمایه ها به این صورت باشد که نفر اول یک دوم سرمایه شرکت نسبی را پرداخت نموده باشد و نفر دوم یک چهارم سرمایه شرکت نسبی را پرداخت کرده باشد و نفر سوم و چهارم به شکل مساوی هر کدام یک چهارم سرمایه را پرداخت کرده باشند، که در این حالت بدهی های شرکت نسبت به باقیمانده طلب پس از استهلاک سرمایه آن بیشتر باشد، مسئولیت هر کدام ار شرکا در این شرکت با هم فرق خواهد داشت یعنی شریک اول یک دوم بدهیها، شریک دوم یک چهارم بدهیها و شریک سوم و چهارم نیز به شکل مساوی هر کدام یک چهارم مسئولیت پرداخت بدهیها و دیون را عهده دارند. مسئولیت شرکا در شرکت های نسبی بدین ترتیب است که چون در شرکت های...

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تهدات شرکت است. ثبت شرکت با مسئولیت محدود هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده که متشکل از سه نفر میباشد و از بین شرکا برای مدت یکسال انتخاب می شوند و نباید از بین اعضای هیئت مدیره باشند. هیئت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد. حداقل سرمایه شرکت در زمان تاسیس با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد. تفاوت های شرکتهای «سهامی خاص» با «با مسئولیت محدود» ۱٫ در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشد. ۲٫ در شرکت های سهامی خاص باید حداقل ۳۵ درصد سرمایه نقداً در یکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه همراه با فیش واریزی به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد در صورتی که در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت گردد و مدیرعامل اقرار به دریافت نماید. ثبت شرکت با مسئولیت محدود ۳٫ در شرکت سهامی خاص انتخاب بازرسین الزامی است اما در با مسئولیت محدود اختیاری است. ۴٫ مدت مدیران و دارندگان حق امضا در سهامی خاص حداکثر ۲ سال تعیین گردیده ولی در با مسئولیت محدود نامحدود می باشد. ۵٫ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص اجباری است اما در با مسئولیت...