تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

ثبت تعییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت پس از ثبت شرکت و شروع فعالیت ممکن است تصمیمات جدیدی در روند کاری شرکت اتفاق بیوفتد که این تصمیمات تغییرات در شرکت نامیده میشوند. تغییرات شرکت ها باید از لحاظ قانونی حتما باید ثبت شود. بنابراین برای تغییرات و اجرای تصمیم هایی که در شرکت ها اتفاق می افتد، ابتدا باید ثبت آن از لحاظ قانونی انجام شود. ثبت این تغییرات نیازمند قوانین ویژه ای می باشد که دانستن آنها میتواند انجام این فرایند را بسیار راحت کند. ثبت تمامی تغییرات شرکت ها در ایران به شکل انلاین و با ثبت در سیستم اداره ثبت شرکت ها انجام می شود. بنابراین پس از تنظیم صورتجلسه کافی است که آن را در سامانه ثبت شرکت ها وارد نمایید.  ثبت تعییرات شرکت  انواع تغییرات شرکتها بعضی از تغییرات شرکت ها فقط در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشند و بعضی دیگر فقط در صلاحیت مجمع عمومی عادی که به شکل فوق العاده تشکیل می شود، انجام خواهد شد. مواردی که مجمع عمومی فوق العاده می باشد شامل انحلال شرکت – افزایش یا کاهش سرمایه شرکت – ورود یا خروج شریک یا شرکا – تغییر نام شرکت – تغییر موضوع شرکت – تغییر آدرس شرکت – تغییر دارندگان حق امضا که حتی می توان حق امضا را تنها به یک نفر به شکل منفرد داد یا این که برعکس به تمامی شرکا داد – تبدیل سهام شرکت به بانام و بی نام – نقل و انتقال سهام ( که فقط در شرکت های سهامی خاص انجام می شود )  یا تغییر مواد اساسنامه شرکت. مواردی که نیاز به صلاحیت مجمع عمومی عادی فوق العاده دارد میتوان به...