تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

ثبت موسسه خیریه

ثبت موسسه خیریه موسسات غیر دولتی غیرانتفاعی خیریه ای: موسساتی که هدفش سود آوری برای جامعه باشد. اهداف موسسات غیر انتفاعی وخیریه ای باید غیر سیاسی،غیر انتفاعی و عام المنفعه با مشارکت افراد خیر جهت ارائه خدمات بهزیتی براساس ضوابط و مقررات سازمان بهزیستی کشور و مورد تایید کمیسیون ماده ۲۶ بهزیستی استان مورد نظر رسیده باشد. نحوه تاسیس موسسات خیریه ای و غیر انتفاعی  -ارسال درخواست کتبی متقاضیان تاسیس موسسات خیریه و غیرانتفاعی با مشخص کردن اهدافشان و انتخاب ۵ اسم پیشنهادی موسسه جهت تایید به اداره بهزیستی شهرستان و پس از تایید نام و اهداف موسسه درمعاونت تخصصی مربوطه،پیگیری اقدامات تعیین نام موسسه از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مربوطه می باشد. -برگزاری جلسه مجمع عمومی و تکمیل فرم صورتجلسات مجمع عمومی: کلیه اعضای موسسه باید درجلسه شرکت نمایند وازاین اعضاء تعدادی کاندید شده (باید فرد باشند) اعضای موسسات به افرادی که کاندید شده اند رای می دهند واعضای اصلی و علی البدل و بازرسین براساس تعداد رای از بیشتر به کمتر مشخص می شوند. نکات مهم دررای گیری: -خود عضو موسسه می تواند به خودش رای بدهد. – فقط خود اعضای موسسات حق رای دادن دارند.(افرادغیر از موسسات حق رای دادن ندارند) سپس اعضای اصلی و علی البدل وبازرسین به تکمیل و امضای فرم صورتجلسه مجمع عمومی می پردازند. ۳- برگزاری جلسه هیئت مدیره بین اعضای اصلی موسسات خیریه: تعداد اعضا باید فرد باشد و حداقل ۳ نفر باید باشند با رای گیری و موافقت اعضای اصلی هیئت مدیره اعضا با سمتشان مشخص می شوند و فرم صورتجلسه هیئت مدیره را تکمیل و امضا می نماید. (در سه نسخه) ۴- تکمیل فرم درخواست تاسیس موسسه در دو نسخه توسط رئیس هیئت مدیره...

ثبت موسسه

تعریف موسسه: ثبت موسسه موسسات بر ۲ نوع است: دسته اول موسسات غیر انتفاعی می باشد. منظور از موسسات غیر انتفاعیاین است که هدف اصلی آنها جذب منابع مالی و تقسیم آن بین اعضایش نباشد. ثبت موسسه، از طرف انجمن اسلامی و تخصصی و علمی خاص و احزاب آنها توسط اداره ثبت شرکت ها بررسی می گردد و سپس به اداره کل نیروی انتظامی استعلام می شود ثبت موسسه دسته دوم موسسات غیر تجاری یا همان انتفاعی می باشند که منافع خور را بین اعضایی خود تقسیم می کنند مانند آموزشگاه های فنی و زبان و مدارس غیر انتفاعی. برای ثبت موسسه به مدارک زیر نیاز می باشد: دو نسخه تقاضانامه به همراه دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه مجممع عمومی موسیسن ، کپی مصدق شناسنامه موسسین و تقاضانامه ای که حاوی مشخصات، نام، موضوع، تابعیت، مرکز، اسامی موسسین، تاریخ تشکیل مدیر یا مدیرانی که حق امضا در موسسه را دارند. برای ثبت  موسسه در ثبت شرکت تهران ثبت لازم است که دارایی های موسسه، آدرس شعبه و نام مدیر توسط موسسین که حق امضا دارند امضا گردد. موسسه کاردان ارقام با تخصص و تجربه ثبت چندین موسسه در رزومه کاری ۲۴ ساله خود آماده ارائه مشاوره و انجام تمامی امور لازم جهت تکمیل مراحل ثبت موسسه شماست، با ما تماس بگیرید. تلفن : ۶۶۷۰۴۶۳۰ ۰۲۱ – ۶۶۷۴۸۲۰۵ ۰۲۱ – ۶۶۷۱۳۵۹۶ ۰۲۱ – ۶۶۷۵۸۶۳۸ ۰۲۱ ای دی تلگرام: kardanargham@...

موسسه چیست

موسسه چیست : در آيين‌نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجارتي مصوب ۱۳۳۷ آمده است كه مقصود از تشكيلات و موسسات غيرتجارتي مذكور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت كليه تشكيلات و مؤسساتي است كه براي مقاصد غيرتجارتي از قبيل امور علمي يا ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي‌شود اعم از آنكه مؤسسين و تشكيل‌دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند. موسسه چیست تشكيلات و مؤسسات مزبور مي‌توانند عناويني از قبيل انجمن، جمعيت و …………. و امثال آن انتخاب نمايند و اتخاذ عناويني كه اختصاص به تشكيلات دولتي و كشوري دارد براي مؤسسات ممنوع مي‌باشد. مؤسسات به دو دسته تقسيم مي‌شوند: ۱ – مؤسساتي كه مؤسسين قصد جلب منفعت و تقسيم بين خود دارند و اينگونه مؤسسات، مؤسسات انتفاعي غيرتجارتي ناميده مي‌شوند و ثبت آنها در بعضي موارد محتاج مجوز مي‌باشد. ۲ – مؤسساتي كه مؤسسين آنها قصد جلب منفعت و تقسيم بين خود را ندارند، اينگونه مؤسسات مؤسسه غيرانتفاعي ناميده مي‌شوند و بايستي قبل از ثبت، مجوز از نيروي انتظامي دريافت نمايند. مؤسسات اصولآ و ذاتآ غيرتجارتي مي‌باشند فلذا مؤسسين و مديران مجاز به انجام امور تجارتي كه اختصاص به شركت‌ها و تجار دارد نمي‌باشند. مؤسسات بايستي هر ساله دفاتر قانوني (دفتر روزنامه و دفتر كل) تهيه و نسبت به پلمب آن اقدام نموده و حساب‌هاي خود را در آن درج نمايند. موسسه...