تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

ثبت شرکت نسبی

شرح و تعریف شرکت نسبی ثبت شرکت نسبی شرکت نسبی به دسته ای از شرکت ها که برای امور تجاری، با نام مخصوص با حداقل تعداد ۲ نفر تشکیل می شود که مسئولیت هر کدام از شریک ها به میزان سرمایه ای است که در شرکت به اشتراک گذاشته اند، گفته میشود. ثبت شرکت نسبی و تضامنی بسیار شبیه به هم هستند اما تفاوت های بسیار کوچکی نیز دارند. بطور مثال در یک شرکت تضامنی، شرکا در مقابل طلبکاران متضامناً مسئول پرداخت قرض ها و دین های شرکت هستند، در صورتی که در یک شرکت نسبی، طبق قانون، اگر دارایی شرکت برای بدهی های شرکت کافی نباشد، هر کدام از شریک ها فقط به اندازه سرمایه آورده خود در شرکت نسبی، مسئول پرداخت قروض می باشد. به عنوان مثال در ثبت شرکت نسبی که با ۴ نفر عضو ثبت و تشکیل می شود ممکن است سرمایه ها به این صورت باشد که نفر اول یک دوم سرمایه شرکت نسبی را پرداخت نموده باشد و نفر دوم یک چهارم سرمایه شرکت نسبی را پرداخت کرده باشد و نفر سوم و چهارم به شکل مساوی هر کدام یک چهارم سرمایه را پرداخت کرده باشند، که در این حالت بدهی های شرکت نسبت به باقیمانده طلب پس از استهلاک سرمایه آن بیشتر باشد، مسئولیت هر کدام ار شرکا در این شرکت با هم فرق خواهد داشت یعنی شریک اول یک دوم بدهیها، شریک دوم یک چهارم بدهیها و شریک سوم و چهارم نیز به شکل مساوی هر کدام یک چهارم مسئولیت پرداخت بدهیها و دیون را عهده دارند. مسئولیت شرکا در شرکت های نسبی بدین ترتیب است که چون در شرکت های...