تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

ثبت شرکت تولیدی

ثبت شرکت تولیدی : ثبت شرکت تولیدی مشخصا به  فعالیت های تولیدی مشغول هستند و در موضوع فعالیت آنها قید کالاهای تولیدی الزامی می باشد. ثبت شرکتهای تولیدی در قالب سهامی خاص و هم در قالب مسئولیت محدود می توان در اداره ثبت شرکتها به ثبت رساند در اساسنامه این قالب ثبتی حتما انجام فعالیتهای تولیدی ذکر می گردد. شرکت های تولیدی در دو قالب سهامی خاص و با مسئولیت محدود قابل ثبت هستند که شرایط ثبت شرکت تولیدی در هر کدام از این قالب های ثبتی متفاوت است . این قبیل شرکت ها نیاز به اخذ مجوزهایی از سازمان هایی مانند : سازمان صنایع و معادن ، بهداشت و دیگر سازمان ها دارند . مراحل ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص: – حداقل ۳ نفر عضو هیات مدیره به همراه دو نفر بازرس اصلی و علی البدل – سرمایه اولیه شرکت یک میلیون ریال می باشد – واریز ۳۵% از سرمایه اولیه شرکت و ارائه گواهی بانکی مدارک لازم جهت ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص عبارتند از : – کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضاء هیئت مدیره و بازرسین –  اخذ و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه –  امضاء اقرارنامه مدیران –  ثبت سامانه ای شرکت از طریق کارشناسان موسسه کاردان –  بعد از تایید نهایی ثبت شرکت با گذشت ۳ الی ۴ روز دریافت تایید نام شرکت –  امضاء کلیه اوراق توسط اعضاء هیئت مدیره و سهامداران –  ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها –  تایید مدارک توسط کارشناس اداره ثبت شرکتها و صدور آگهی تاسیس – مراجعه وکیل به اداره ثبت شرکتها و دریافت پرونده ثبتی به همراه آگهی تاسیس دارای شماره ثبت و شناسه ملی...