تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری

مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری مدارک موردنیاز برای اشخاص حقوقی: کپی شناسنامه و کارت ملی مالک یا مالکین روزنامه تأسیس و آخرین تغییرات شخص حقوقی نمونه آرم یا لوگو، تایپ نوشتاری برند (درصورت تمایل، اختیاری) مجوز فعالیت (پروانه بهره برداری، پروانه حسب، جواز کارگاهی یا صنعتی و …) درصورتی که برند لاتین باشد یا حتی ریشه زبان عربی داشته باشد داشتن کارت بازرگانی الزامی است. مدارک موردنیاز برای اشخاص حقیقی: کپی کارت ملی شناسنامه شخص مالک نمونه آرم یا لوگو، تایپ نوشتاری برند (درصورت تمایل، اختیاری) مجوز های فعالیت (پروانه بهره برداری، پروانه کسب، جواز صنعتی کارگاهی، صنعتی و…) درصورتی که برند لاتین باشد یا حتی ریشه زبان عربی داشته باشد داشتن کارت بازرگانی الزامی است. مدارک لازم جهت ثبت علامت...