تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

شرایط و مدارک لازم جهت ثبت موسسه حقوقی

شرایط و مدارک لازم جهت ثبت موسسه حقوقی به موسساتی که فعالیت تجاری انجام نمی دهند موسسات غیر تجاری میگویند. موسسات حقوقی که از لحاظ ثبتی زیر مجموعه موسسات غیرتجاری می باشند، در زمینه امور وکالت توسط کارشناسان حقوقی و یا وکلای رسمی دادگستری فعالیت می نمایند. به طور کلی در موضوع این نوع موسسات ( بند ۲ اساسنامه ) ، عبارت ” مشاوره حقوقی و انجام امور مربوط به وکالت از طریق وکلای معتبر دادگستری ” قید می گردد که این عبارت کلیه امور حقوقی را شامل می شود. شرایط ثبت موسسه حقوقی ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه ی تاسیس از قوه قضاییه برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود و تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می باشد. برای ثبت یک موسسه حقوقی حداقل دو نفر عضو (کارشناس حقوق یا وکلای دادگستری) و یک میلیون ریال سرمایه اولیه لازم است . اعضا موسسه باید همواره دارای شرایط زیر باشد : الف ) تمدید مستمر پروانه وکالت ب) نداشتن دفتر وکالت و عضویت در موسسات مشابه دیگر ج) نداشتن سابقه محکومیت کیفری و محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا.. د) عدم اشتهار به فساد و اعمال منافی با شغل و شئونات وکالت . اگر یکی از اعضای شرکت زمانی حتی یکی از شرایط فوق را نداشته باشد ( فاقد گردد ) از عضویت در موسسه حقوقی محروم و عزل می گردد و اگر با خروج عضو تعداد اعضای موسسه از حد نصاب کمتر شود بقیه اعضا موظفند ظرف مدت سی روز ضمن اعلام به کانون وکلا به جایگزینی یک عضو دارای شرایط فوق اقدام کنند . مدارک لازم برای ثبت موسسه حقوقی مدارک...

ثبت موسسه

تعریف موسسه: ثبت موسسه موسسات بر ۲ نوع است: دسته اول موسسات غیر انتفاعی می باشد. منظور از موسسات غیر انتفاعیاین است که هدف اصلی آنها جذب منابع مالی و تقسیم آن بین اعضایش نباشد. ثبت موسسه، از طرف انجمن اسلامی و تخصصی و علمی خاص و احزاب آنها توسط اداره ثبت شرکت ها بررسی می گردد و سپس به اداره کل نیروی انتظامی استعلام می شود ثبت موسسه دسته دوم موسسات غیر تجاری یا همان انتفاعی می باشند که منافع خور را بین اعضایی خود تقسیم می کنند مانند آموزشگاه های فنی و زبان و مدارس غیر انتفاعی. برای ثبت موسسه به مدارک زیر نیاز می باشد: دو نسخه تقاضانامه به همراه دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه مجممع عمومی موسیسن ، کپی مصدق شناسنامه موسسین و تقاضانامه ای که حاوی مشخصات، نام، موضوع، تابعیت، مرکز، اسامی موسسین، تاریخ تشکیل مدیر یا مدیرانی که حق امضا در موسسه را دارند. برای ثبت  موسسه در ثبت شرکت تهران ثبت لازم است که دارایی های موسسه، آدرس شعبه و نام مدیر توسط موسسین که حق امضا دارند امضا گردد. موسسه کاردان ارقام با تخصص و تجربه ثبت چندین موسسه در رزومه کاری ۲۴ ساله خود آماده ارائه مشاوره و انجام تمامی امور لازم جهت تکمیل مراحل ثبت موسسه شماست، با ما تماس بگیرید. تلفن : ۶۶۷۰۴۶۳۰ ۰۲۱ – ۶۶۷۴۸۲۰۵ ۰۲۱ – ۶۶۷۱۳۵۹۶ ۰۲۱ – ۶۶۷۵۸۶۳۸ ۰۲۱ ای دی تلگرام: kardanargham@...