تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

ویژگی های تاسیس و ثبت شرکت تعاونی

ویژگی های تاسیس و ثبت شرکت تعاونی شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و همکاری آنان ، موافق اصولی که در قانون شرکت های تعاونی مصوب ۹ / ۴/ ۱۳۵۲ مصرح است ، تشکیل می شود. با توجه به تعریف بالا شرکت های تعاونی دو هدف عمده دارند که یکی اصلی و دیگری فرعی است. الف: هدف اصلی تهیه و توزیع اجناس لازمه وسیله شرکاء و یا خرید آن وسیله شرکت به منظور فروش به اعضاء برای مصارف زندگی آن ها ، یعنی اجناسی که مورد لزوم و نیاز و مصرف می باشد یا تهیه و تولید نمایند و یا از تولید کنندگان خریداری نموده و به قیمت مناسبی در اختیار اعضاء قرار داده شود تا از فشار زندگی آن ها کاسته گردد. ب: هدف فرعی این گونه شرکت ها تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء می باشد که این مسئله هم تاکید بر کمک به اعضاء و دارندگان سهام می باشد. به این معنا که در درجه اول وسایل مورد نیاز اعضاء تهیه و به قیمت مناسبی به آن ها فروخته می شود و در مرحله بعد هم سودی که از فروش آن ها حاصل می شود متعلق به اعضاء بوده و به نسبت سرمایه بین آنان تقسیم می گردد. هنگام ثبت شرکت تعاونی به نکات زیر توجه فرمایید : – تبصره ماده ۱ قانون شرکت های تعاونی حداقل شرکاء را هفت نفر تعیین نموده، ولی عملاَ تعداد شرکای شرکت های تعاونی خیلی بیشتر راست. ذکر حداقل برای آنست که اشخاص معدودی نتوانند برای استفاده از مزایای شرکت...