تلفن 02166704630 | آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، مقابل بیمارستان دادگستری، پلاک 77 ، واحد سوم

هیئت مدیره شرکت های سهامی

هیئت مدیره شرکت های سهامی از نظر تشکیلات ، یکی از مهم ترین ارکان هر شرکت تجاری هیئت مدیره آن شرکت است. مجمع عمومی هم به علت کثرت اعضا و هم به علت عدم آگاهی و تخصص و وقت کافی برای اداره شرکت ، نمی تواند مدیریت شرکت را به عهده داشته باشد. بنابراین معقول و منطقی است که...

ثبت شرکت در مشهد مقدس

ثبت شرکت در مشهد مقدس در دوره معاصر، تجارت اعم از داخلی و بین المللی رشد چشمگیری در جهان داشته است و هر روزه معاملات بی شماری با ارقام نجومی صورت می گیرد. طیف فعالیت های تجاری بسیار گسترده تر ار قبل گردیده، به طوری که نه تنها خرید و فروش ، تولید، واردات و صادرات ،...

ورشکستگی شرکت و لزوم ثبت آن

ورشکستگی شرکت و لزوم ثبت آن به موجب ماده ۴۱۲ قانون تجارت ” ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود ” . بنابراین به محض این که تاجر در پرداخت بدهی های خود وقفه ایجاد نمود ورشکسته خواهد بود. از این موضوع چند امر...

ثبت شرکت در منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار

ثبت شرکت در منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار ” ثبت شرکت کاردان ، ارائه دهنده ی خدمات ثبتی در کلیه مناطق آزاد تجاری ” منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار یکی از مناطق آزاد هفت گانه ایران است .این بندر از مهم ترین چهارراه های کریدور شمال – جنوب و شرق – غرب...

ثبت شرکت پرورش زنبورعسل

ثبت شرکت پرورش زنبورعسل یکی از ارزشمند ترین مخلوقات خداوندی که بنا به وحی او در خدمت انسان قرار گرفته، زنبور عسل است.حشره ای کوچک با بهره های بزرگ، برای کشف این خادم الهی تا کنون محققین و متخصصین با سالها علم و تجربه به بخشی از سودمندی های وی پی برده اند و هنوز جای...

ثبت شرکت مدنی

ثبت شرکت مدنی به موجب قانون مدنی، ” شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ء واحد ، به نحو اشاعه ” . هر گاه مالی در مالکیت مشترک دو یا چند نفر باشد، چنین مالکیتی را مالکیت مشاع و چنین حالتی را ” اشاعه ” می گویند. هر گاه ملک مشاع،...